Glasrikets föroreningar

Wescon Miljökonsult kommer under den närmaste tiden att få möjlighet att arbeta med sanering av föroreningar och avfall från glasbruk.

Wescon deltar även vid ett seminarium om sanering av föroreningar och avfall från Glasriket. Ett syfte med seminariet är att idéer och möjligheter ska tas fram för hur man i framtiden ska utföra de bästa och mest lämpade saneringarna av mark som har förorenats av glasbruken. Seminariet arrangeras av SGU, SGI, Glasriket samt Länsstyrelserna i Kronobergs- och Kalmar län.

Glasriket utgörs av fyra kommuner i sydöstra Småland där ett fyrtiotal glasbruk bedrev verksamhet under senare delen av 1800-talet.