Vi erbjuder helhetslösningar inom miljö

Vi på Wescon arbetar gärna med helhetslösningar, från idé till färdigt projekt. Vår strävan är att leverera med hållbarhet, rätt kvalitet och kundnytta i fokus. Vi arbetar inom  affärsområdena förorenade områden, byggmiljö samt MKB och tillstånd. Wescon är det lilla företaget med ambitionen att vara Sveriges vassaste och mest engagerade miljökonsulter. 

In situ åtgärd av CVOC

En gammal industrifastighet är under omvandling till bostadsändamål. Wescon utför miljötekniska markundersökningar, utredningar och åtgärder inom området i etapper. Den första saneringsåtgärden utfördes under förra

Läs mer »

In situ åtgärd av CVOC

En gammal industrifastighet är under omvandling till bostadsändamål. Wescon utför miljötekniska markundersökningar, utredningar och åtgärder inom området i etapper. Den första saneringsåtgärden utfördes under förra

Läs mer »

Certifierade för provtagning

Nu är ännu fler av våra miljökonsulter certifierade miljöprovtagare för provtagning av medierna jord och grundvatten. Under senaste åren har Wescon utfört flera certifierade provtagningar

Läs mer »

In situ åtgärd av CVOC

En gammal industrifastighet är under omvandling till bostadsändamål. Wescon utför miljötekniska markundersökningar, utredningar och åtgärder inom området i etapper. Den första saneringsåtgärden utfördes under förra

Läs mer »