Vi välkomnar Martin Schill till Wescon

Denna vecka började Martin Schill hos oss. Martin har tidigare arbetat som arbetsledare/arbetschef på Betongborrargruppen, ett riv- och saneringsföretag. Här på Wescon kommer Martin att arbeta inom byggnad och byggnadsmiljö med inventeringar och utredningar.