Wescons medarbetare håller föredrag

float; right

Den 6-7 december 2017 arrangerar Teknologisk Institut seminarium under temat Sanering av förorenade mark vid och inför exploatering. Vi är glada att meddela att våra medarbetare Petter Wetterholm och Erica Tallberg håller föredrag om provtagningsmetodik samt om riskvärderingar under seminariedagarna. Länk till utbildningen