Invigning av nya fältförrådet

Wescons nya fältförråd Schaktet är klart! Det firades med invigning den 26 april genom att Jan klippte band och namngav schaktet medan vi minglade tillsammans i vår nya lokal.  Arbetet med planering, byggnation och inredning har pågått sedan november 2018. Målet har varit att skapa ett utrymme skiljt från kontorsmiljön som uppfyller medarbetarnas behov för […]