Certifierad miljöprovtagning

Tommy Binbach (till höger) och Annika Aspenberg (i mitten) är certifierade miljöprovtagare inom medierna jord och grundvatten och snart är även Erika Modig (till vänster) och Emma Platesjö (ej med på bild) certifierade. Under våren har Wescon utfört flera certifierade provtagningar för Sveriges geologiska undersökning, SGU. Undersökningarna är en del av Wescons fortsatta arbete inom […]