Lär känna Gunilla Zeidlitz

• Vad jobbar du med just nu? Avgränsningssamråd inför MKB och detaljplan • Hur länge har du varit aktiv i branschen? Drygt 20 år • Hur länge har du jobbat på Wescon? 3 år • Vilken utbildning har du? Jag är utbildad Bio-Geovetare med magister i Geovetenskap • Vad gör du efter jobbet en vanlig […]