Kolossen på Norrsundet -Vikten av teamwork

Wescon har tidigare berättat om pågående arbeten i det lilla samhället Norrsundet där det bland annat planeras för etablering av en produktionsanläggning för förnybara drivmedel. Inför denna etablering behöver en statusrapport tas fram för området där produktionsanläggningen är planerad. I arbetet med statusrapporten utförde Wescon under hösten 2021 miljötekniska markundersökningar vid det före detta pappersbruksområdet […]