Vi erbjuder helhetslösningar inom miljö

Vi på Wescon arbetar gärna med helhetslösningar, från idé till färdigt projekt. Vår strävan är att leverera med hållbarhet, rätt kvalitet och kundnytta i fokus. Vi arbetar inom  affärsområdena förorenade områden, byggmiljö samt MKB och tillstånd. Wescon är det lilla företaget med ambitionen att vara Sveriges vassaste och mest engagerade miljökonsulter. 

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra

Läs mer »

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra

Läs mer »

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom

Läs mer »

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra

Läs mer »