Anna-Lena Olsson

Vice VD

Affärsområdeschef för MKB och tillstånd 

MKB och tillstånd 
Förorenade områden

Anna-Lena arbetar i ledningsgruppen med särskilt ansvar för affärsområdet MKB och tillstånd.

Hon arbetar också i uppdrag som omfattar tillståndsprövningar för verksamheter och industrier. Detta innebär framtagande av samrådshandlingar, tekniska beskrivningar samt arbete med miljöanpassning och miljökonsekvensbeskrivningar. Anna-Lena har även erfarenhet av vattenverksamhet och Natura-2000. Då tar hon helst helhetsgreppet i uppdrag och genomför alla skeden från samråd till färdig ansökan.

I uppdrag inom förorenade områden har Anna-Lena ansvar för hela processen från undersökning till åtgärd. hon arbetar främst med myndighetskontakter, anmälan om efterbehandling och riskvärdering. 

qr-anna-lena-o
Wescon miljökonsult
qr-anna-lena-o