Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag av SGU har vi genomfört en fördjupad hälsoriskbedömning för del av en f.d. skogsplantskola som gett upphov till DDT-förorening i jord. DDT är en vanlig förorening i det här […]

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag med att undersöka en gammal deponi från 50-talet. Deponin är en av Sveriges största med avseende på föroreningen PCB, där det uppskattas finnas 10-17 ton PCB i avfallet. Flera […]

Ordförandeskap i Renare Mark Region Mälardalen

I veckan hade Nätverket Renare Mark Region Mälardalen sitt årsmöte och seminarium med temat Från industrikvarter till urban stadsdel från ett efterbehandlingsperspektiv. I och med valet av ny styrelse kan vi stolt presentera att vår medarbetare Karin Skattegård valts in till ordförande för verksamhetsåret 2024. Utöver Karin består den nya styrelsen av Worda Boonraksasat (WSP), Matilda Norberg (ALS), Martin […]

Lär känna Amanda Berglund

Vi kickstartar det nya året med att ni får glädjen att lära känna vår medarbetare Amanda lite bättre! Vad jobbar du med just nu? Jag arbetar som löpande miljöstöd åt flera industrier och arbetar samtidigt parallellt med flera tillståndsprocesser i olika skeden Hur länge har du varit aktiv i branschen? Omkring 4,5 händelserika år Hur länge […]

Tack för ett fantastiskt år!

Previous Next I denna underbara juletid vill vi passa på att blicka tillbaka på året 2023 och allt roligt som hänt. Vi har bland annat blivit fler medarbetare, hållit i utbildningar och föreläsningar, varit på studieresa i Belgien och stått på mässor. Vi har även fått driva och vara med på många intressanta, roliga och […]

En branschdag med fokus på riskbedömning i Västerås

Previous Next Den 5 december genomförde branschorganisationen Renare Mark ett nationellt seminarium, om riskbedömningar inom förorenade områden, och på kvällen bjöd Region Mälardalen in till den årliga Miljökampen. Nätverket Renare mark är en ideell branschorganisation där vi på Wescon är engagerade eftersom vi menar att nätverkets arbete är viktigt för utbyte av kunskap och utveckling. […]

Internt och internationellt samarbete på en av Gotlands mest förorenade platser

Vi är glada att dela med oss av spännande nyheter från ett av våra uppdrag där ett dedikerat team av medarbetare har varit ute i fält för att undersöka DNAPL (dense non-aqueous phase liquid) i kalkberg. Det ska sedan ligga till grund för en åtgärdsutredning för området och föroreningen i kalkberget. Vi är också med […]

Riskvärdering – nyckeln till hållbara efterbehandlingsåtgärder?

Då en förorening utgör en alltför stor risk för människors hälsa eller miljö så är det viktigt att ta reda på vilka åtgärdsalternativ som är lämpliga för föroreningssituationen och förutsättningarna på platsen. Men att sedan avgöra vilket åtgärdsalternativ som är det bäst lämpade i det enskilda fallet är inte alltid solklart. Alternativen måste därför genomgå […]

Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte och teambuilding. I Antwerpen fick vi förmånen att träffa tre företag, EnISSA, iFlux och Injectis. EnISSA är miljökonsulter specialiserade inom markundersökningar och analyser in situ. Wescon har haft flera […]