Köping Hydrogen Park – hållbar vätgas

Plats för Köping Hydrogen Park I Köping är planen att inom ett par år kunna omvandla icke återvinningsbart avfall som bland annat vindturbinblad till vätgas. Vindturbinblad som tas ur bruk håller på att bli ett stort avfallsproblem eftersom de är svåra och otympliga att återvinna. Plagazi-processen som kommer användas är en hållbar och miljövänlig lösning […]

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det nå föroreningarna som finns i de djupare lerlagren på fastigheten. Saneringen har pågått under en tid och nu har provtagning av leran skett för att se om den termiska […]

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera Rejlers) där hon arbetade med förorenade områden. Hon har även arbetat på SGU:s maringeologiska enhet med bl.a. fältarbete till sjöss. Hos oss på Wescon kommer Anna arbeta inom affärsområdet […]

W-dagen på Uppsala universitet

På torsdag den 30 mars kommer Wescon finnas på plats på Miljö- och vattenteknikingenjörernas arbetsmarknadsmässa, W-dagen, på Uppsala universitet. Det är ett återkommande mycket välordnat event där vi får chansen att möta många engagerade och nyfikna studenter. Wescon kommer även hålla ett föredrag om sina erfarenheter från arbetet med tillståndsprocessen för det miljötillstånd som Northvolt […]

Unikt lakexperiment – vad gömmer sig i betongen?

I fredags underhöll Viktor Sjöberg, forskare vid Örebro universitet, oss med en lunchföreläsning om laktester av betong med särskilt fokus på krom. Viktor är expert på återföring av värdemetaller från restmaterial och tycker krom är ett roligt grundämne att studera, då det finns så många olika varianter av ämnet beroende på rådande miljöförhållanden. Han har […]

Bli en del i vårt team!

Vi söker en handläggare till affärsområde Byggmiljö. Har du intresse och erfarenhet av att genomföra undersökningar av föroreningar och material i byggnader inför ombyggnation eller rivning? Letar du efter en ny utmaning där du får bidra till viktig samhällsutveckling och bli del av ett engagerat och kompetent team, där hållbarhet och utveckling står i fokus? […]

Hemsidan i ny stass

Vår nya hemsida gick live den 25 november. Det firades med bubbel och jubel med hela personalgruppen. Vi hoppas att ni uppskattar den nya designen lika mycket som oss!