Axel Andersson

MKB och tillstånd 

Axel arbetar inom affärsområdet förorenade områden. Arbetsuppgifterna är främst knutna till fältarbete och miljökontroll, vilket innebär att planera, utföra och sammanställa miljötekniska
undersökningar av mark och vatten.

qr-sandra-k
bild_Axel-Andersson
qr-sandra-k