Lär känna Lisa Lundblad

Vad jobbar du med just nu? Jag skriver rapport för den materialinventering jag genomförde förra veckan. Det var en materialinventering och provtagning för asbest i en byggnad som tidigare använts som oljemagasin, men nu ska göras om för annan användning. Hur länge har du varit aktiv i branschen? Jag började min miljö-karriär i liten skala […]

Väx med oss!

Vi söker ett par nya medarbetare för att komplettera vårt team inom förorenade områden. Senior miljökonsult eller uppdragsledare och konsult eller junior konsult. Vi erbjuder ett engagerat och kompetent team där hållbarhet och utveckling är centralt. Placeringsort kan vara Falun, Stockholm eller Västerås. Läs mer om tjänsterna. Senior miljökonsult eller uppdragsledare inom förorenade områden – […]

MKB för detaljplan, nödvändigt eller inte?

Vi jublade när vi slapp göra MKB för en detaljplan. Det låter kanske konstigt när vårt uppdrag var att göra just en MKB och plötsligt så hade vi inget uppdrag längre. Bakgrunden är att en kommun arbetar med att planlägga ett industriområde intill ett befintligt industriområde men på jungfrulig mark. Ett avgränsningssamråd har genomförts för […]

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur länge har du varit aktiv i branschen?Jättespännande och roliga 1,5 år Hur länge har du jobbat på Wescon?Jag har varit i branschen lika länge som jag har jobbat på […]

Förberedande arbete för sanering vid Hjortsberga f.d. sågverk

Byggnader vid Hjortsberga f.d. sågverk med Sjöatorpasjön i bakgrunden (Wescon) Vid Hjortsberga f.d. sågverk behandlades virke med bekämpningsmedel som gav upphov till förorening av dioxin och pentaklorfenol. Området har tidigare delvis åtgärdats genom schakt, främst med avseende på dioxin. Klorfenoler finns i djupare ned i jord och i grundvatten. Föroreningarna behöver åtgärdas för att minska […]

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där vi utfört provtagning i porluft, grundvatten och mark med hjälp av bl a MIP-sondering och rotosonic. Siten har en komplex föroreningssituation med bl a klorerade lösningsmedel, PCB, kvicksilver och […]

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag av SGU har vi genomfört en fördjupad hälsoriskbedömning för del av en f.d. skogsplantskola som gett upphov till DDT-förorening i jord. DDT är en vanlig förorening i det här […]

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag med att undersöka en gammal deponi från 50-talet. Deponin är en av Sveriges största med avseende på föroreningen PCB, där det uppskattas finnas 10-17 ton PCB i avfallet. Flera […]

Ordförandeskap i Renare Mark Region Mälardalen

I veckan hade Nätverket Renare Mark Region Mälardalen sitt årsmöte och seminarium med temat Från industrikvarter till urban stadsdel från ett efterbehandlingsperspektiv. I och med valet av ny styrelse kan vi stolt presentera att vår medarbetare Karin Skattegård valts in till ordförande för verksamhetsåret 2024. Utöver Karin består den nya styrelsen av Worda Boonraksasat (WSP), Matilda Norberg (ALS), Martin […]

En perfekt matchning i förorenade sediment

Det började med behov av en utbildning om förorenade sediment och slutade med att Wescon nu förstärker vårt team. Johan Norrlin kommer arbeta med förorenade områden och i synnerhet med förorenade sediment. Han är utbildad kvartärgeolog och har arbetat på SGU där han bl a var med och utvecklade fältundersökning för MIFO fas 2, arbetade […]