Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang

Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några som tycker det är extra roligt att få dela med oss av vår kunskap och erfarenhet i sådana sammanhang.

Tillsammans i teamet har vi en bred kompetens. Utifrån kundens behov och syfte så väljs personer eller en kombination av personer med kvalificerad kompetens. Här är några exempel på kurser och evenemang som vi medverkat i under våren.

  • Länsstyrelserna i Mälarlänens Tema-utbildning inom förorenade områden – Tillsyn i åtgärdsfas
  • Renare marks nationella vårmöte – Från jättefarlig till ofarligt
  • PQ Projektledning – Utbildning om förorenade områden i mark och byggnader
  • Vesterlins – Utbildning om markföroreningar vid planläggning och exploatering
  • Renare mark, region Mälardalen – Föreläsning om In situ-sanering i jord genom soil-mix
  • G9 träff för miljöinspektörer – Omvandling från industri till bostadsfastighet
  • BFAB – Miljöinventering av byggnader

Länsstyrelserna i Mälarlänen
Årlig Tema-utbildning inom förorenade områden för tillsynsmyndigheter inom förorenade områden. Temat för utbildningen var tillsyn i åtgärdsfas.
Hölls av: Jonas Hedlund och Karin Skattegård

Renare marks vårmöte
Från jättefarligt till ofarligt, var en föreläsning om en riskbedömning av arsenik utifrån oral biotillgänglighet. Föreläsningen behandlade även gruvavfall inom kulturskyddat område.
Hölls av: Petter Wetterholm

PQ Projektledning
Intern miljösatsning för att ge projektledare utökad kunskap om föroreningar inför och under projekt.
Hölls av: Martin Schill och Anna-Lena Olsson
Del Byggmiljö
Utbildningen omfattade de krav och regler som är styrande inför en miljöinventering och de vanligt förekommande ämnena asbest, PCB och PAH. Diskussion om vilka krav som gäller vid upphandling av sanering och vilka krav upphandlaren bör ställa.
Del Förorenade områden
Deltagarna fick lära sig bl a om krav enligt miljöbalken gällande förorenade områden, hantering av massor och ansvarsfrågan.

Vesterlins
Utbildningen heter Markföroreningar vid planläggning och exploatering. En återkommande utbildning som vi genomför tillsammans med jurister från Vesterlins. Vi tar oss igenom efterbehandlingsprocessen med teori och ett praktikfall som vi följer.
Hölls av: Karin Skattegård och Anna-Lena Olsson

Renare mark, region Mälardalen
En föreläsning om en in situ-sanering av klorerade lösningsmedel jord genom soil-mix som vi genomfört med gott resultat.
Hölls av: Petter Wetterholm

G9 träff
Gemensam träff för kommunernas miljöinspektörer i städerna Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Karlstad, Borås, Linköping, Jönköping, och Norrköping. En föreläsning om en fastighet som omvandlas från industri till bostadsområde. Wescon har arbetet med projektet från start med fokus på platsspecifika riktvärden och åtgärd genom in situ-sanering av klorerade lösningsmedel i jord.
Hölls av: Erika Modig

BFAB
Wescon håller två gånger per år i en två dagars utbildning på temat Miljöinventering av byggnader. Utbildningen behandlar inventering av farligt avfall (asbest, PCB, PAH m fl) och föroreningar i byggnader. Dessutom ges en inblick i olika krav och regler kring varför en inventering ska göras. Arbetsmiljö vid inventering är ett annat stort fokusområde. Utbildningen blandar teori med praktik genom gruppövning och studiebesök.
Hölls av: Martin Schill

Är ni intresserade av en utbildning eller har en utbildningsidé?
Wescon har dels färdiga utbildningsupplägg och skräddarsyr också upplägg utifrån kundens behov och önskemål. Vi strävar efter att varva teori och praktiska exempel från projekt som vi arbetat med. Deltagarnas frågor leder ofta till intressanta diskussioner och resonemang.

Fler Nyheter

Lär känna Lisa Lundblad

Vad jobbar du med just nu? Jag skriver rapport för den materialinventering jag genomförde förra veckan. Det var en materialinventering och provtagning för asbest i en

Väx med oss!

Vi söker ett par nya medarbetare för att komplettera vårt team inom förorenade områden. Senior miljökonsult eller uppdragsledare och konsult eller junior konsult. Vi erbjuder ett

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där