Efterbehandlingsåtgärder vid glasbruk i Älghult och Gadderås

Wescon arbetar sedan början av 2019 i Glasbruksprojektet. Ett projekt som går ut på att utreda och efterbehandla föroreningar från nedlagda glasbruk inom glasriket i Småland. Huvudman för projektet är Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, och det rör sig om cirka 50 glasbruk och projektet beräknas pågå under lång tid.

Wescon arbetar med glasbruken Älghult och Gadderås som är några av de första att åtgärdas. Hyttbyggnaden i Gadderås syns på bilden ovan. Vi har gjort åtgärdsförberedande undersökningar, tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad och fungerar som beställarstöd under utförande av efterbehandlingsåtgärderna.

Främst arsenik med även bly är de styrande föroreningarna på de båda platserna och har fungerat som tillsatsmedel vid glastillverkning. Arseniksalt användes som luttringsmedel för att minska mängden blåsor i glaset och bly användes främst i kristallglas vid glastillverkningen. Föroreningar förekommer i utfyllnader i marken utanför hyttbyggnaderna men främst i byggnaderna. I hyttbyggnaderna förekommer föroreningar i damm, sot och stoft som främst påvisas i anslutning till ugnar och dess rökkanaler. Exempelvis så är den högsta uppmätta halten av arsenik 56 000 mg/kg, rent arseniksalt som förekommer i en rökkanal till en ugn.

Under första kvartalet 2020 startar saneringsentreprenaderna både i Gadderås och Älghult. I Gadderås behöver hyttbyggnaden rivas på grund av de höga föroreningshalterna och rivningen påbörjas under första kvartalet 2020 och därefter kommer marken att saneras. I Älghult utförs sanering av hyttbyggnaden parallellt med åtgärder i mark av de utfyllnader som glasbruksverksamheten lämnat.

Eftersom de högsta föroreningshalterna och den mesta exponeringen finns i hyttbyggnaderna så har Wescons kompetens och erfarenhet om förorenade byggnader varit mycket värdefull.

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag