Emma Platesjö

Förorenade områden

Emma har arbetat som miljökonsult sedan 2010. Hon arbetar både som uppdragsledare och handläggare inom affärsområdet förorenade områden.

Emma tycker om att driva projekt från start till mål, dvs från historiska utredningar till genomförande av efterbehandlingsåtgärder. Fokus ligger på riskbedömningar och riskvärderingsprocessen. För Emma är det viktigt att den totala miljöbelastningen beaktas vid val av åtgärd och att denna är hållbar ur ett såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt perspektiv.

Under sin tid som konsult har Emma förvärvat goda kunskaper i arbete med geografiska informationssystem (GIS). Emma är även certifierad miljöprovtagare enligt NT ENVIR 008 för jord och grundvatten. 

Fritiden tillbringar Emma gärna med familj och vänner ute i naturen vid havet i hemorten Nynäshamn.

qr-emma-p
Wescon miljökonsult
qr-emma-p