Förorenade områden

Idag finns det uppskattningsvis ca 85 000 förorenade områden i Sverige. Det krävs erfarenhet att effektivt genomföra projekt om förorenad mark, projekten är ofta komplexa och spänner över flera kompetensområden. Som kund till Wescon får du alltid hjälp av ett team som drivs av erfarna konsulter inom området. Hos oss finns specialister, praktiker och generalister.

Som en av få konsulter i Sverige arbetar vi aktivt för att leverera underlag till våra kunder som baseras på repeterbara resultat, detta låter kanske som en självklarhet men är en ovanlighet. I kombination med kunskap, erfarenhet och engagemang för kundernas verksamhet arbetar vi tillsammans fram en lösning.

Vi hjälper er med:

  • Risk- och statusbedömningar vid fastighetsöverlåtelser
  • Miljötekniska markundersökningar där vi är ledande i Sverige på ISM/MIS/SSP samt driver utvecklingsarbeten för nya provhanteringsmetoder.
  • Fördjupade och förenklade riskbedömningar där vi har bred kompetens kring historiska industriella verksamheter. Vi har djupgående kemisk förståelse och genomföra biotillgänglighetsanalyser för både människa och miljö samt spridningsbedömningar.
  • Ansvarsutredningar enligt 10 kap miljöbalken
  • Åtgärdsutredningar
  • Riskvärderingar
  • Anmälan om efterbehandling
  • Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag inför efterbehandling
  • Kontakter med tillsynsmyndigheter

Fler Nyheter

Lila stänk i Gamla Brandstationen

Wescon har nytt kontor i Falun och du hittar oss på Sturegatan där Erica och Ida tar emot. Wescon ger ett lila stänk till det brandkårsröda

In situ åtgärd av CVOC

En gammal industrifastighet är under omvandling till bostadsändamål. Wescon utför miljötekniska markundersökningar, utredningar och åtgärder inom området i etapper. Den första saneringsåtgärden utfördes under förra sommaren.

Certifierade för provtagning

Nu är ännu fler av våra miljökonsulter certifierade miljöprovtagare för provtagning av medierna jord och grundvatten. Under senaste åren har Wescon utfört flera certifierade provtagningar främst

Domkyrkan, Västerås

Från oss alla till er alla

Även 2022 har varit ett händelserikt år för Wescon. Vi har bland annat blivit fler medarbetare, etablerat nya kunder och arbetat med intressanta uppdrag. Inför det

Hemsidan i ny stass

Vår nya hemsida gick live den 25 november. Det firades med bubbel och jubel med hela personalgruppen. Vi hoppas att ni uppskattar den nya designen lika