För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Jordbävningskatastrofen i Syrien

Förödelsen är enorm efter jordbävningen och miljontals människor har förlorat sina hem. Tiotusentals har dött och många barn har mist sina föräldrar. Plan International arbetar i norra Syrien och stöttar de drabbade med det allra nödvändigaste, så som mat, vatten, mediciner, varma filtar, madrasser och hygienpaket.

Jordbävningskatastrofen inträffar vid en tidpunkt då befolkningen i norra Syrien redan kämpar för att överleva efter år av konflikter, ekonomisk kollaps, kolerautbrott och svåra vinterförhållanden. Redan före jordbävningen hade många människor behövt lämna sina hem mer än en gång och hade begränsad tillgång till sjukvård.

De drabbade barnen

Plan International fanns på plats redan före katastrofen och de kommer finnas kvar även efter det akuta skedet. Deras högsta prioritet är barnens trygghet och skydd, och de har ett särskilt fokus på flickor. Plan International kommer fortsätta arbeta för att barn ska få komma tillbaka till skolan och få tillgång till grundläggande hälsovård och trygghet.

Wescon vill med denna gåva stötta Plan Internationals viktiga arbete i kampen för barns framtid!

Fler Nyheter

Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt. ·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?Drygt 1 år.

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera