Framtidens industri – Wescon hjälper bolaget inför ansökan om tillstånd

I samhället Norrsundet norr om Gävle kan det befintliga industriområdet få nytt liv. Colabitoil Produktion AB har för avsikt att etablera en produktionsanläggning för tillverkning av förnyelsebara drivmedel. Bolaget bedriver redan forskning och utveckling av biodrivmedel i just Norrsundet.

Colabitoils vision är att bidra till övergången från fossila drivmedel till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel i transporter och arbetsmaskiner. Genom att utveckla, producera och marknadsföra gröna drivmedel ska bolaget driva utvecklingen av hållbara drivmedel.

Wescon har fått förtroendet att genomföra avgränsningssamråd samt upprätta miljökonsekvensbeskrivning som underlag för den kommande tillståndsansökan enligt Miljöbalken.

– Det är roligt att få vara en del av utvecklingen av förnybara drivmedel och arbeta med framtidens gröna industri, säger Amanda Berglund handläggare på Wescon.

Parallellt med ansökan för Colabitoils produktionsanläggning kommer även Norrsundets Hamn AB att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för befintlig och utökad hamnverksamhet. Wescon har uppdraget att genomföra avgränsningssamråd och upprätta miljökonsekvensbeskrivning. Därmed samordnas de två tillståndsprocesserna till viss del.

Bland annat har ett gemensamt samrådsmöte samt öppet hus med allmänheten och närboende i Norrsundet hållits för de två verksamheterna. Även ett gemensamt samrådsmöte med Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle kommun har hållits. Nu pågår arbetet med att upprätta miljökonsekvensbeskrivningarna för de båda verksamheterna.

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag