Glasrikets föroreningar

Wescon Miljökonsult kommer under den närmaste tiden att få möjlighet att arbeta med sanering av föroreningar och avfall från glasbruk.

Wescon deltar även vid ett seminarium om sanering av föroreningar och avfall från Glasriket. Ett syfte med seminariet är att idéer och möjligheter ska tas fram för hur man i framtiden ska utföra de bästa och mest lämpade saneringarna av mark som har förorenats av glasbruken. Seminariet arrangeras av SGU, SGI, Glasriket samt Länsstyrelserna i Kronobergs- och Kalmar län.

Glasriket utgörs av fyra kommuner i sydöstra Småland där ett fyrtiotal glasbruk bedrev verksamhet under senare delen av 1800-talet.

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag