In situ åtgärd av CVOC

KC-pelarmaskin som mixar blandningen med jorden

En gammal industrifastighet är under omvandling till bostadsändamål. Wescon utför miljötekniska markundersökningar, utredningar och åtgärder inom området i etapper.

Den första saneringsåtgärden utfördes under förra sommaren. En förorening av klorerade lösningsmedel, CVOC, åtgärdades in situ genom soil mix och kemisk oxidation. En blandning av persulfat och cement blåstes ned i leran och blandades runt med hjälp av en KC-pelarmaskin.

Åtgärden har gett ett bättre resultat än förväntat då den totala mängden CVOC har minskat med 80 % jämfört med åtgärdsmålet på 50 %.

Föroreningen har destruerats genom en liten förbrukning av naturresurser och till en skälig ekonomisk kostnad.

CVOC före åtgärdCVOC efter åtgärd
Medelhalt mg/kg454,5
Maxhalt mg/kg54216,5
Mängd kg35-407-9
ÅtgärdsmålResultat
Behandla 90% av källtermenNej, 85%
Minska mängden CVOC med 50%Ja, minskning om ca 80%

Fler Nyheter

Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt. ·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?Drygt 1 år.

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera