In situ åtgärd av CVOC

KC-pelarmaskin som mixar blandningen med jorden

En gammal industrifastighet är under omvandling till bostadsändamål. Wescon utför miljötekniska markundersökningar, utredningar och åtgärder inom området i etapper.

Den första saneringsåtgärden utfördes under förra sommaren. En förorening av klorerade lösningsmedel, CVOC, åtgärdades in situ genom soil mix och kemisk oxidation. En blandning av persulfat och cement blåstes ned i leran och blandades runt med hjälp av en KC-pelarmaskin.

Åtgärden har gett ett bättre resultat än förväntat då den totala mängden CVOC har minskat med 80 % jämfört med åtgärdsmålet på 50 %.

Föroreningen har destruerats genom en liten förbrukning av naturresurser och till en skälig ekonomisk kostnad.

CVOC före åtgärdCVOC efter åtgärd
Medelhalt mg/kg454,5
Maxhalt mg/kg54216,5
Mängd kg35-407-9
ÅtgärdsmålResultat
Behandla 90% av källtermenNej, 85%
Minska mängden CVOC med 50%Ja, minskning om ca 80%

Fler Nyheter

Certifierade för provtagning

Nu är ännu fler av våra miljökonsulter certifierade miljöprovtagare för provtagning av medierna jord och grundvatten. Under senaste åren har Wescon utfört flera certifierade provtagningar främst

Domkyrkan, Västerås

Från oss alla till er alla

Även 2022 har varit ett händelserikt år för Wescon. Vi har bland annat blivit fler medarbetare, etablerat nya kunder och arbetat med intressanta uppdrag. Inför det

Hemsidan i ny stass

Vår nya hemsida gick live den 25 november. Det firades med bubbel och jubel med hela personalgruppen. Vi hoppas att ni uppskattar den nya designen lika

Lär känna Jakob Engström

Vad jobbar du med just nu?Det är väldigt blandat vilket är kul 🙂 Just nu håller jag t ex på med strategiskt arbete i utvecklingen av