In situ åtgärd av CVOC

KC-pelarmaskin som mixar blandningen med jorden

En gammal industrifastighet är under omvandling till bostadsändamål. Wescon utför miljötekniska markundersökningar, utredningar och åtgärder inom området i etapper.

Den första saneringsåtgärden utfördes under förra sommaren. En förorening av klorerade lösningsmedel, CVOC, åtgärdades in situ genom soil mix och kemisk oxidation. En blandning av persulfat och cement blåstes ned i leran och blandades runt med hjälp av en KC-pelarmaskin.

Åtgärden har gett ett bättre resultat än förväntat då den totala mängden CVOC har minskat med 80 % jämfört med åtgärdsmålet på 50 %.

Föroreningen har destruerats genom en liten förbrukning av naturresurser och till en skälig ekonomisk kostnad.

CVOC före åtgärdCVOC efter åtgärd
Medelhalt mg/kg454,5
Maxhalt mg/kg54216,5
Mängd kg35-407-9
ÅtgärdsmålResultat
Behandla 90% av källtermenNej, 85%
Minska mängden CVOC med 50%Ja, minskning om ca 80%

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag