Visualisering av rapport

Nätverket Renare mark anordnade den 10 februari ett digitalt seminarium med fokus på kommunikation från provtagning till åtgärd. Totalt deltog drygt 100 personer med varierande bakgrunder inom nätverket från bland annat myndigheter, konsulter, beställare och entreprenörer.

Erika Modig från Wescon medverkade som föreläsare för att beskriva hur resultat kan redovisas på ett bra och förståeligt sätt. Fokus var visualisering och hur det kan användas som verktyg för att öka förståelsen om vad resultaten faktiskt visar. En bild säger mer än tusen ord är ett klassiskt ordspråk och det gäller även i vår bransch. Förorenade områden har ofta en komplicerad föroreningssituation och ett pressat tidsschema som följer genom hela processen, från provtagning till åtgärd. Processen involverar ofta flera olika parter med olika kompetenser som snabbt måste kunna sätta sig in i en situation. Rätt bedömningar och beslut ska fattas utifrån underlaget. Ökad visualisering av resultat och konceptuella modeller skapar genvägar, då vi nyttjar det som alla människor har gemensamt, nämligen att vi processar visuella data otroligt mycket snabbare än text. 

- Jag tycker det är motiverande att ge ökad förståelse genom att omvandla text till bilder. Det var extra roligt idag att få möjligheten att dela med mig av min kunskap om visualisering. De andra föreläsningarna var intressanta och kunskapsgivande, jag tycker det blev en bra mix, säger Erika.

Vill du läsa mer om hur Wescon arbetar med visualisering genom bland annat modellering i 3D kan du klicka här.