I miljöns spår för framtidens hållbarhet

Dalarnas försäkringsbolag kommer att flytta sitt kontor i Mora till nya lokaler på Strandgatan. De har tidigare haft kontor i den välkända byggnaden som har sin fasad ut mot Vasagatan där upploppet till Vasaloppet avgörs. Byggnadens äldsta delar härstammar från sent 1800-tal.

Under våren genomförde Wescon Miljökonsult på uppdrag av försäkringsbolaget en miljöteknisk undersökning av den för Vasaloppsdeltagare kända byggnaden. Undersökningen var en förberedelse för en kommande renovering av byggnaden.