Sanering av PCB i Upplands Väsby

Wescon arbetar med sanering av PCB i marken på Messingsgatan i Upplands Väsby. Det är sedan tidigare ett känt förorenat område. På grund av befintlig bebyggelse är arbetsområdet trångt vilket gör förutsättningarna för schaktning komplicerade.

PCB som förening kräver god planering inför provtagning och för att få en så korrekt bild av föroreningssituationen som möjligt. Det behövs också noggrann planering för att skapa en bra arbetsmiljö och att rätt skyddsutrusning används.

De höga föroreningshalterna kräver en genomtänkt hantering av massorna. Det är viktigt för att säkerställa att det inte förekommer någon spridning av föroreningar från arbetsområdet.

Dessa omständigheter har lett fram till ett bra och nära samarbete mellan entreprenör, projektledare, kommunen och även en god kommunikation med tillsynsmyndigheten.