Miljöanpassning av detaljplan

Wescons arbetssätt i miljöanpassningsprocessen gör planarbetet effektivare och uppnår en bättre miljö. 

I den senaste detaljplanen som Wescon arbetade med bedömdes detaljplanen inledningsvis innebära betydande miljöpåverkan. Frågor som exempelvis buller, arkeologi och kulturmiljö behövde utredas djupare.

Wescon samordnade genomförande av expertutredningar och gjorde tillsammans med arkitekt, beställare och kommun, anpassningar av planen för att minska miljöpåverkan. Vid avgränsningssamrådet med länsstyrelsen redovisade Wescon att påverkan av planen inte längre kan anses vara betydande och länsstyrelsen delade bedömningen. Här har vi utmanat det nya 6 kapitlet i Miljöbalken och nått syftet med miljöbedömningsprocessen. 

Varken Wescon eller kommunen har tidigare hört talas om ett ärende där länsstyrelsen ändrat bedömningen från betydande miljöpåverkan till icke betydande miljöpåverkan i detta skede i planprocessen.

Vi är otroligt glada över att vårt arbetssätt når framgång och det ger oss energi att fortsätta vårt arbete och tro på en effektiv miljöbedömningsprocess.