Nya medarbetare

Varmt välkomna Amanda Berglund, Jessica Vesterberg, Oskar Andersson och Gustav Andersson. De kommer att förstärka vårt team med sina olika kompetenser.

Amanda förstärker affärsområde MKB och tillstånd. Efter studierna på Linköpings Universitet har hon under sommaren arbetet som miljöinspektör.

Jessica arbetar inom affärsområde MKB och tillstånd och kommer ersätta Emma Platesjö under hennes föräldraledighet. Jessica kommer närmast från Region Västmanland där hon arbetade som miljösamordnare och bland annat utvecklade cirkulära materialflöden.

 

Oskar och Gustav arbetar med förorenade områden med inriktning på provtagningar i fält.