God jul och Gott nytt år!

Istället för julkort och julklappar så skänker Wescon i år en julgåva till föreningen Toaletter Utan Gränser.

Toaletter byggs för en familjs bruk och familjen bidrar själva med ca 30 % av toalettens kostnad i form av arbetet, pengar och eller material. Toaletten byggs med möjlighet till lokalt kretslopp eller i närheten av grönsaksodlare som tar hand om urin och fekalier på ett säkert sätt och använder det som gödselmedel i odlingen. Idag styrs huvudsakligen medel till Mocambique och Burkina Faso.

Med denna gåva vill vi bidra till uthållig utveckling både socialt, ekonomisk och miljömässigt.

Vi önskar våra samarbetspartners och kunder en God jul och ett Gott nytt år!