Denna vecka började Martin Schill hos oss.
Martin har tidigare arbetat som arbetsledare/arbetschef på Betongborrargruppen, ett riv- och saneringsföretag. Här på Wescon kommer Martin att arbeta inom byggnad och byggnadsmiljö med inventeringar och utredningar.

Vasastafetten 2017

Wescon Miljökonsult sprang Vasastafetten i lördags. Här i ledning vid starten i Berga by.

Foto: Jan Andersson

Nya medarbetare

Vi välkomnar Martin Schill till oss på Wescon Miljökonsult.

Martin börjar hos oss i mitten av augusti och ska främst arbeta inom affärsområdet byggnad och byggnadsmiljö med inventeringar och utredningar.

Nya medarbetare

Vi välkomnar Annika Aspenberg och Erika Modig till oss på Wescon Miljökonsult AB.