Området Kvarnholmen är beläget i Nacka kommun, och där pågår arbete med omvandling från industriområdet till bostäder.

Wescon har utrett föroreningssituationen, utfört fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredning. Föroreningarna är främst kopplade till kisaska från svavelsyratillverkning som påbörjades i slutet av 1800-talet.

• Hur ser ansvaret för föroreningar ut före åtgärd?
• Vilket ansvar får kommunen och bostadsrättsföreningarna efter exploatering för föroreningar?
• Vilka risker med föroreningar kan uppstå vid framtida drift och underhållsåtgärder?
• Vilka åtgärder behövs för att området ska vara lämpligt för bostadsändamål?

Det här är några av frågorna som Wescon i samarbete med Vesterlins har arbetat med och som presenterades för tjänstemän inom Nacka kommun som ett underlag för framtida exploatering och planläggning. Tomas Vesterlin och Erica Tallberg genomförde presentationen.

Våra ansvarsutredningar ger kunden en grundläggande förståelse för ansvaret. Genom vår djupa och breda kompetens kan vi koppla ansvaret till riskerna med föroreningarna. Vi har ett bra nätverk för fördjupade juridiska frågor.

Under hösten 2021 kommer Vesterlins bjuda in till kurs om ansvar vid exploatering.
Vesterlins ser oss som en given samarbetspartner att genomföra kursen tillsammans med.

Jobba med oss

Vi söker dig med intresse och erfarenhet av att genomföra undersökningar i fält. En av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig och vi behöver en vikarie.

Läs mer om tjänsten i annonsen.

Ni kommer att få chansen att lära känna våra medarbetare lite bättre och få en glimt av intressen utanför arbetet. Först ut är Annika med att besvara frågorna och sedan följer en efter en i teamet under en tid framöver.

 • Vad jobbar du med just nu?
  En fördjupad riskbedömning för ett förorenat område, som identifierar potentiella risker. Bedömningen ligger sedan till grund för fortsatt arbete med att ta fram en åtgärdsutredning.
 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  5 år
 • Hur länge har du jobbat på Wescon?
  4 år
 • Vilken utbildning har du?
  Jag har en kandidatexamen i geovetenskap och en masterexamen i miljövård och fysisk planering.
 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Då tränar jag med ett par av mina kollegor eller stickar och sysslar med handarbete.
 • Vad tycker du är det bästa med att jobba på Wescon?
  Kollegorna och gemenskapen är det bästa. Jag gillar även den omväxlande arbetsmiljön som kombinerar både arbete i fält och på kontoret.
 • Vad skulle du göra om du vann 1 000 000 kr?
  Då skulle jag köpa ett hus på landet.
 • Hur stylar du Wescon-lila?
  Jag kombinerar den med varselkläder, det matchar min finska bleka hy utmärkt!
 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Att plastbanta och köpa så mycket begagnat som möjligt.
 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Choklad och lakrits.

Marklund Solutions arrangerade idag (27 april) ett webbinarium om BAT-slutsatser framför allt riktat till de som bedriver stora förbränningsanläggningar, samförbränningsanläggningar och avfallsförbränningsanläggningar. Konsulter från både Marklund Solutions och Wescon bidrog med erfarenheter och tolkningar av BAT-slutsatserna.

Anna-Lena Olsson från Wescon medverkade genom att beskriva arbetet med statusrapporter och berätta om våra erfarenheter. En väl genomförd och grundlig statusrapport kan vara till stor nytta för verksamheten eftersom den ger er kunskap om föroreningar på ert område. 

-Stort tack till Marklund Solution för att jag fick möjligheten att vara med på arrangemanget, säger Anna-Lena.

Det går att ta del av webbinariet i efterhand via YouTube.

Trafikverket har utlöst ytterligare en option på två år för det ramavtal som Wescon har sedan maj 2018. Ramavtalet omfattar miljöstöd för underhållsarbeten för vägar i Uppsala, Södermanland, Örebro och Västmanlands län.

Trafikverket utför kontinuerliga underhållsarbeten längs statliga vägar som exempelvis dikning, kantskärning, trumbyten och beläggningsarbeten. Vi samarbetar med underkonsult som innehar specialistkompetens för diknings- och truminventering samt byggledning av underhållsentreprenaderna.

Vi är glada för det fortsatta förtroendet att få arbeta med den stora bredd av utredningar och undersökningar som ramavtalet kräver.

I slutet av februari bjöds Wescon in som gästföreläsare för kursen ”Miljöfarliga ämnen” som ingår i utbildningen ”Miljö och förorenade områden” på Västerbergslagens utbildningsförbund. Wescon höll en föreläsning om praktiska exempel från arbete med förorenade områden för att ge studenterna en inblick i hur arbetet med förorenade områden ser ut.

Föreläsningen bestod av två delar, där den första delen beskrev processen för hur arbete med förorenade områden generellt går till. Under den andra delen presenterades två genomförda uppdrag varav det ena utgjordes av en utredning vid avveckling av en tidigare metallindustri i Fagersta och det andra en utredning av ett område i Stockholm som var aktuellt för bostadsexploatering och där det bland annat tidigare funnits en ytbehandling. Gemensamt för båda uppdragen var att Wescon har genomfört hela processen för förorenade områden, från historisk utredning till slutrapportering efter genomförd sanering, som bilden visar.

Föreläsare från Wescon var Emma Platesjö som har lång erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden. -Det var jätteroligt att hålla i föreläsningen, och extra kul att studenterna var så intresserade och kom med bra frågor, säger Emma.

Föreläsningen hölls digitalt för de 18 studenter som läser sitt första år, av två år, på utbildningen. Målet med utbildningen är att studenterna ska erhålla kompetens för att kunna arbeta med förorenad mark genom hela processen, från de första mark- och vattenprovtagningarna, via saneringsprocessen och till de uppföljande efterkontrollerna. Inom utbildningen ingår även något som kallas ”lärande i arbete” vilket innebär att studenterna kommer ha praktik hos företag i branschen. Under våren 2021 kommer Wescon ta emot en student från utbildningen som kommer göra sin praktik hos oss under 10 veckor, vilket vi ser fram emot!