Wescons nya fältförråd Schaktet är klart!
Det firades med invigning den 26 april genom att Jan klippte band och namngav schaktet medan vi minglade tillsammans i vår nya lokal. 

Arbetet med planering, byggnation och inredning har pågått sedan november 2018. Målet har varit att skapa ett utrymme skiljt från kontorsmiljön som uppfyller medarbetarnas behov för ett smidigt och effektivt arbete före och efter fältinsatser. Ett utrymme med bra arbetsmiljö.

Ett välplanerat fältförråd är en förutsättning för en fungerande fältverksamhet.
Våra stora utrymmen innebär att vi har god kapacitet för förvaring av provmaterial, instrument och annan utrustning som vi behöver. Nu finns en ändamålsenlig lokal där vi kan arbeta med prover och har goda möjligheter att rengöra utrustning. Avlastningsytor och rullvagnar underlättar förflyttning inom förrådet och till och från fältbilarna.

Omklädningsrummet är indelat i två zoner. En grovingång där fältkläder och personlig fältutrustning förvaras och en ren del där privata kläder och nytvättade fältkläder finns.

Numera tycker Annika att det är som en dröm att arbeta i fältförrådet.

Wescon är ett växande företag som har målsättningen att vara Mälardalens vassaste och mest engagerade miljökonsulter.

Vi söker nu en junior handläggare för att förstärka vårt team för arbete med miljökonsekvensbeskrivningar, tillstånd, anmälningsärenden och naturvårdssamråd.

Läs mer om tjänsten under Arbeta hos oss.

Ny medarbetare

Idag är vi glada att kunna välkomna Karin Skattegård till oss på Wescon. Karin kommer framförallt att arbeta inom affärsområdet förorenade områden, men även med andra arbetsuppgifter. Karin kommer senast från en anställning på Länsstyrelsen i Västmanland där hon arbetat med förorenade områden.

Mer om Karin kommer inom kort. 
Karins kontaktuppgifter hittar du här!

Vi satsar på vår arbetsmiljö och alla medarbetare går nu utbildning i Bättre Arbetsmiljö, BAM. Utbildningen kommer bland annat att ge oss bättre förutsättningar att förebygga skador och ohälsa samt förbättra de riskbedömningar vi gör för olika arbetsmoment i verksamheten. Vid utbildningen diskuterar vi även balansen i livet och vår psykosociala arbetsmiljö.

 

God Jul och Gott Nytt år

Vi lägger snart 2018 bakom oss. Ett lyckat år för Wescon Miljökonsult när vi haft stimulerande och utvecklande uppdrag, flyttat till fantastiska lokaler centralt i Västerås samt blivit 15 anställda. Just nu pågår även en ombyggnad och utökning av våra lokaler för att anpassa dessa till vår fältverksamhet. Lokalerna möjliggör lastning och parkering i anslutning till fältförrådet för att smidigt kunna vara på plats hos våra kunder med rätt utrustning.

Vi önskar våra samarbetspartners och våra kunder ett gott slut på 2018 och ett gott nytt år 2019. Istället för julkort och julklappar skänker vi i år en julgåva till Hand In Hand.

Wescon Miljökonsults kompetenta medarbetare föreläser vid BFAB:s kurser om miljöinventering av byggnader. Nästa kurstillfälle är 5-6 mars 2019, läs mera här!

På kursen får du metoder och verktyg för att kunna genomföra miljöinventeringar i praktiken.

Våra medarbetare genomför naturligtvis även egna inventeringar. Kontaktuppgifter hittar du här!