I ett samarbete mellan Köpings kommun/Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) och Plagazi AB planeras en anläggning för produktion av vätgas i Köping.

Genom den så kallade Plagazi-processen kommer vätgas att produceras genom förgasning av avfall. Ett övergripande mål för hela satsningen är att skapa ett end-to-end koncept för hållbar produktion av vätgas. Drivkraften bakom är att frångå konventionell förbränning till en process för tillverkning av vätgas. Vätgasen kan sedan nyttjas i olika industritillämpningar och som fordonsbränsle. Spillvärmen från processen kommer även att kunna nyttjas i fjärrvärmenätet.

Wescon har fått förtroendet att upprätta samrådsunderlag och genomföra avgränsningssamråd inför den kommande tillståndsansökan enligt Miljöbalken. Den 23 juni hölls ett samrådsmöte tillsammans med representanter från miljökontoret i Köpings kommun, Länsstyrelsen Västmanland och Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Samråd för allmänheten kommer att hållas genom öppet hus den 31 augusti 2022. Det upprättade samrådsunderlaget finns att ta del av här.

Samrådsperioden kommer fortsatt pågå under sommaren och avslutas i mitten av september.

Rivning för framtiden

Rivningen av delar av block 4 (avsvavlingsanläggningen) på Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås har pågått en tid men det är först nu man ser att det verkligen händer.

Entreprenören använder sig bland annat av en 50-tons höjdrivare, som med sin sax på 7,5 ton klipper stålbalkar på 35 meters höjd. I bild till vänster ser vi Mälarenergis projektledare Ellinor Engvall framför saxen. Via personkorgen på 60 meters höjd, till höger i bild, utförs förberedande arbeten inför lossgörning och senare nedlyft av rökgaskanaler.

Wescon har varit med i förprojekteringen och genomfört byggnadsundersökningar. Vi har också bidragit till delar av förfrågningsunderlaget och arbetsmiljöplanen, berättar Martin Schill, uppdragsledare. Under den pågående entreprenaden som väntas pågå till årsskiftet så agerar Wescon beställarstöd och utför miljökontroll.

• Vad jobbar du med just nu?
Uppdragsledare och beställarstöd i flera rivningsentreprenader i vilka vi tidigare undersökt och tagit fram förfrågningsunderlag till upphandling. Har i dagarna även levererat handlingar till en ombyggnation som ska Svanen certifieras.

• Hur länge har du varit aktiv i branschen?
Ca 15 år

• Hur länge har du jobbat på Wescon?
5 år

• Vilken utbildning har du?
Byggprogrammet

• Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
Då är jag med vår minsting på fotbollsträning

• Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
Kollegorna, kunderna och variationen på uppdrag

• Hur stylar du Wesconlila?
På padelbanan

• Vad skulle du göra om du vann en miljon?
Åka på en längre semester

• Vad är ditt bästa miljötips?
Handla närproducerat när möjlighet finns

• Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
Naturgodis med lakritssmak, har även en dragning till burkchampinjoner

Har du omkring 5 års arbetslivserfarenhet av exempelvis myndighetsarbete eller konsultverksamhet inom miljöområdet? Letar du efter en ny utmaning där du får bidra till viktig samhällsutveckling och bli del av ett engagerat och kompetent team, där hållbarhet och utveckling står i fokus? Då är det här rollen för dig!

Vi söker nu en till medarbetare till affärsområdet MKB och tillstånd. Läs mer om tjänsten här.

Varmt välkommen med din ansökan!

Wescon på Battelle

Under veckan deltar Wescon på Battelle, Chlorinated Conference 2022 i Palm Springs, USA.

För oss är det viktigt att vara på plats för att ta del av det senaste inom förorenade områden.

Det är en del av vår omvärldsbevakning. Vi tar hem ny teknik för såväl provtagning som för åtgärder av föroreningar. Närvaron ger oss möjlighet att skapa internationella kontakter och viktigast av allt att kalibrera så vårt arbete har rätt nivå jämfört med resten av världen.

Länsstyrelserna i Mälarlänen (Stockholm, Örebro, Gotland, Dalarna, Västmanland och Södermanland) arbetar kontinuerligt med utbildningsinsatser för handläggare och miljöinspektörer som bedriver tillsyn av förorenade områden.

Årets tema för utbildning var momenten provtagning och riskbedömning i efterbehandlingsprocessen. I den två dagar långa utbildningen deltog omkring 250 personer som arbetar med tillsyn inom förorenade områden.

Petter Wetterholm från Wescon tackade självklart ja när han blev tillfrågad att medverka i utbildningen.

- Vi bidrar gärna med vår expertis för kompetensutveckling inom branschen som i det här fallet bidrar till ännu bättre tillsyn. I slutändan leder det till åtgärder av förorenade områden, så att det inte längre utgör hot mot människor eller miljö, säger Petter.

Fokus under första dagen var provtagning. Petter berättade om olika provtagningsmetoder och vad som är viktigt att tänka på vid provtagning för att resultatet ska visa de faktiska förhållandena på platsen. Han förmedlade också vikten av att förbereda en undersökning genom att ta fram ett provtagningsprogram med en konceptuell modell, baserat på den kunskap som finns om platsen.