I samhället Norrsundet norr om Gävle kan det befintliga industriområdet få nytt liv. Colabitoil Produktion AB har för avsikt att etablera en produktionsanläggning för tillverkning av förnyelsebara drivmedel. Bolaget bedriver redan forskning och utveckling av biodrivmedel i just Norrsundet.

Colabitoils vision är att bidra till övergången från fossila drivmedel till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel i transporter och arbetsmaskiner. Genom att utveckla, producera och marknadsföra gröna drivmedel ska bolaget driva utvecklingen av hållbara drivmedel.

Wescon har fått förtroendet att genomföra avgränsningssamråd samt upprätta miljökonsekvensbeskrivning som underlag för den kommande tillståndsansökan enligt Miljöbalken.

- Det är roligt att få vara en del av utvecklingen av förnybara drivmedel och arbeta med framtidens gröna industri, säger Amanda Berglund handläggare på Wescon.

Parallellt med ansökan för Colabitoils produktionsanläggning kommer även Norrsundets Hamn AB att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för befintlig och utökad hamnverksamhet. Wescon har uppdraget att genomföra avgränsningssamråd och upprätta miljökonsekvensbeskrivning. Därmed samordnas de två tillståndsprocesserna till viss del.

Bland annat har ett gemensamt samrådsmöte samt öppet hus med allmänheten och närboende i Norrsundet hållits för de två verksamheterna. Även ett gemensamt samrådsmöte med Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle kommun har hållits. Nu pågår arbetet med att upprätta miljökonsekvensbeskrivningarna för de båda verksamheterna.

Vad jobbar du med just nu?
Avgränsningssamråd inför MKB och detaljplan

Hur länge har du varit aktiv i branschen?
Drygt 20 år

Hur länge har du jobbat på Wescon?
3 år

Vilken utbildning har du?
Jag är utbildad Bio-Geovetare med magister i Geovetenskap

Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
Umgås med vänner och familj

Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
Att allting finns i samma fantastiska byggnad från takterrass till julfest

Hur stylar du Wesconlila?
Jag stylar träningspassen med Wesconlila

Vad skulle du göra om du vann en miljon?
Jubla och gömma det i skogen

Vad är ditt bästa miljötips?
Återanvänd igen

Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
En god chokladpralin

Lättnaden här var stor när en provtagning lyckades trots svåra förutsättningar.

Wescon har flera samarbetspartners som vi tar hjälp av vid olika typer av borrning i mark för provtagning.

Vid just detta projekt gick vi verkligen på djupet, geologi skulle karteras i detalj och prover skulle upp från 30 meter under markytan. En perfekt uppgift för Sonic drilling. Uppdraget lyckades tillslut och det bjöds på överraskningar som tunna lager krossat skiffer, lersten och diverse skal av snäckor och musslor från svunna tider.

Stort tack till Sonic Geo Drill som gjorde en riktig hjälteinsats.
#sonicgeodrill

Lär känna Mattias Högblom


Nu har vi chansen att lära känna Mattias, här efter ett fältarbete och i full färd att lasta prover för transport till laboratorium.

 • Vad jobbar du med just nu?
  En markundersökning som ska ligga till grund för en statusrapport.

 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  >5 år

 •  Hur länge har du jobbat på Wescon?
  >3 år

 • Vilken utbildning har du?
  Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet

 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Vårdar mina sociala kontakter genom exempelvis badminton, quiz och middagar

 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
  Kollegorna, Gemenskapen och Vänskapen <3

 • Hur stylar du Wesconlila?
  Det gör jag inte, Wesconlila stylar mig…

 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?
  Investera i en lågrisk fond med låg avkastning ^^

 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Åk kollektivt! Plantera träd i stället för att ge presenter!

 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Naturgodis och Romantica körsbärstomater

Jakob ny i teamet

Vi startar hösten med att välkomna vår nya medarbetare Jakob Andrén. Han är utbildad geovetare vid Uppsala universitet. På fritiden gillar han att träna i olika former, njuta av friluftsliv och utöva hantverk i t ex trä, läder och sömnad.

- Jag har fått ett jättebra mottagande av alla nya kollegor och upplägget för introduktion har varit balanserad med en kombination av arbete i fält och egenläsning på kontoret, säger Jakob.

Jakob kommer att arbeta inom affärsområdet Förorenade områden och vikarierar för Annika Aspenberg under hennes föräldraledighet.

Varmt välkommen!