Stort tack!

Den 2 december firades etableringen i Stockholm med pompa och ståt! Under kvällen gästades vi av Catarina Rolfsdotter-Jansson som tog med oss på en inspirerande åktur baklänges i tiden! Med sin föreläsning ”framtidsspaning baklänges” fick vi följa med henne från år 2050 tillbaka till idag, där klimatlösningar stod i fokus.

Stort tack till alla som kom och firade etableringen tillsammans med oss!

Ni hittar oss nu även på Arenavägen 33 i Stockholm.

Wescon har tidigare berättat om pågående arbeten i det lilla samhället Norrsundet där det bland annat planeras för etablering av en produktionsanläggning för förnybara drivmedel. Inför denna etablering behöver en statusrapport tas fram för området där produktionsanläggningen är planerad.

I arbetet med statusrapporten utförde Wescon under hösten 2021 miljötekniska markundersökningar vid det före detta pappersbruksområdet i Norrsundet. Pappersbrukets verksamhet startade i mitten på 1920-talet och pågick fram till och med 2008. Allt eftersom tiden gick utökade pappersbruket sin verksamhet och ytan ökades till den kolossala arean av ungefär 500 000 kvadratmeter.  Idag, 13 år senare liknar området vilken nedlagd industri som helst, grå, karg och kall, men med ett okänt innehåll under industrins hårda skal.

Att planera en undersökning av denna kaliber var minst sagt utmanande. Storleken, heterogeniteten inom området, heterogeniteten i marken, de historiska verksamheterna, de framtida verksamheterna, alla analysparametrar, listan på utmaningar kan göras lång. Alla olika delar i undersökningen måste samverka på ett minutiöst sätt så att de sanna förhållandena kan få träda fram.

Det är med stolthet i blicken vi kan säga att vi lyckades genomföra undersökningen, trots att allt inte gick enligt planerna. Framgångsfaktorer har varit att nyttja den goda kompetensen hos medarbetarna, prioritera en gedigen historisk utredning, arbeta metodiskt bit för bit inom detta enorma undersökningsområde, men främst lyckades vi genom att vi visste vikten av teamwork.

Välkommen Axel!

Då har det blivit dags att presentera vårt senaste tillskott till Wescon, nämligen Axel Andersson. Han arbetar främst inom affärsområdet förorenade områden med inriktning på provtagningar i fält. För tillfället arbetar han bland annat med en miljökontroll på Tegnérlunden i Västerås. På fritiden tränar han innebandy och umgås med vänner och familj.

- Det bästa med att jobba på Wescon är alla trevliga kollegor, det fina huvudkontoret här i Västerås och att ingen dag är den andra lik, säger Axel.

Välkommen till teamet!

Lär känna Jonas Hedlund

Vad jobbar du med just nu?
Slutförandet av entreprenader för två glasbruk samt uppstart av projektering för ett nytt glasbruk.
Åtgärdsförberedenade undersökningar för projektering av in-situ åtgärd för en f.d. kemtvätt och det pågår även ett arbete med färdigställande av FU handlingar för termisk behandling av TCE på en fastighet.

Hur länge har du varit aktiv i branschen?
Ca 15 år

Hur länge har du jobbat på Wescon?
Sedan Wescon startade

Vilken utbildning har du?
Miljöingenjör MDH

Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
Matlagning, umgås med familjen samt travspel med några vänner

Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
Trevliga kollegor, stort och härligt kontor, frihet gällande upplägg av arbetet, intressanta, spännande och varierade uppdrag

Hur stylar du Wesconlila?
För det mesta när jag tränar

Vad skulle du göra om du vann en miljon?
Ta med familj och vänner på en fin resa

Vad är ditt bästa miljötips?
Köp bara det du verkligen behöver till hög kvalitet

Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
Har lust att säga bridgeblandning 😊 men landar istället på nån blandning av choklad och nötter

Wescon engagerar sig i Renare Mark som medlemmar i styrelsen för den regionala avdelningen för Mälardalen.

I samband med det nationella seminariet som hålls i Västerås den 25 november kommer region Mälardalen att anordna
Miljökampen – en 5-kamp där kollegor i branschen tampas i annat än tillståndsärenden, upphandlingar och gränsvärden.
Miljökampen är ett årligt evenemang som brukar vara mycket uppskattat bland deltagarna.

Miljökampen hålls på Wescons kontor direkt efter seminariet och det kommer att bjudas på pizza och dryck.

Mer information och anmälan till Miljökampen

Låter seminariet om osynliga föroreningar och oförutsedda händelser intressant? Mer information