Martin Schill, Wescons affärsområdeschef för byggmiljö, berättar i en artikel på Förvaltarforum om miljöinventering av byggnader och ger konkreta råd om hur din organisation ska kunna undvika negativa hälsoeffekter och onödiga kostnader. 

BFAB har anlitat Martin som föreläsare inom just miljöinventering av byggnader och förorenade områden. BFAB är en del av Fasticon, som är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn, och BFAB är inriktad på bygg- och fastighetssektorn.

Ta del av Martins tips och råd genom att läsa artikeln på forvaltarforum.se eller kontakta honom direkt.

Bilden är från miljöinventering vid Mälarenergi/KVV i Västerås.

Slakthusområdet vid Globen i Stockholm ska få ett nytt stationshus vid utökad tunnelbana och vi är med i en del av arbetet som miljöstöd åt Atrium Ljungberg för ansökan om vattenverksamhet.

Norra Slakthusområdet ska få en underjordisk station med ett tillhörande stationshus. I och med byggnationen behöver grundvattnet sänkas tillfälligt, det kräver tillstånd enligt miljöbalkens 11 kapitel. Ansökan omfattar grundvattensänkning, bortledning av vatten och eventuell skyddsinfiltration.

Eftersom byggnationen av stationshuset sker i samband med utbyggnationen av tunnelbanan krävs det samordning mellan alla parter som är inblandade.
-Komplexiteten i uppdraget är framför allt att redovisa vad som är påverkan från grundvattensänkningen för byggnationen av stationshuset kontra vad som är påverkan från grundvattensänkningen kopplad till utbyggnaden av tunnelbanan. Dessutom är det två olika verksamhetsutövare med varsitt tillstånd och varsitt kontrollprogram, förklarar Erica Tallberg uppdragsledare på Wescon.

Ansökan är inlämnad och har kungjorts av mark- och miljödomstolen utan kompletteringar. Så nu väntar vi med spänning på hur processen kommer fortskrida.

Sommaröppet

Snart går vi på semester och önskar våra kunder och samarbetspartners en fortsatt riktigt skön sommar.

Vecka 29 är kontoret obemannat. Vill du ta kontakt med oss så använd i första hand mejl och adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anna-Lena är nummer tre av våra medarbetare som du nu får chansen att lära känna bättre

 • Vad jobbar du med just nu?
  Tillståndsärenden för sågverk.
 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  Sedan den gamla miljöskyddslagens tid, som jag fick äran att arbeta med ett halvt år innan miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999.
  23 år, varav 8 år som konsult.
 • Hur länge har du jobbat på Wescon?
  Sedan starten 2017
 • Vilken utbildning har du?
  Miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Umeå Universitet.
 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  En vanlig onsdag är ofta en fixardag hemma.
 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
  Flexibiliteten, friheten, kollegerna och väldigt roliga projekt.
 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?
  Leva på som vanligt.
 • Hur stylar du Wescon-lila?
  Med det mesta, oavsett om det funkar eller inte.
 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Minska konsumtionen, handla lokalproducerat.
 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Fem synder.

Foto: Alsterbro f.d. glasbruk

Saneringsentreprenaderna för de f.d. glasbruken i Alsterbro och Flerohopp i Nybro kommun har precis påbörjats.

Wescon arbetar sedan början av 2019 i Glasbruksprojektet. Ett projekt som går ut på att utreda och efterbehandla föroreningar från nedlagda glasbruk inom glasriket i Småland. Huvudman för projektet är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och det rör sig om cirka 50 glasbruk och projektet beräknas pågå under 20-30 år.

Wescon arbetar just nu med de f.d. glasbruken Alsterbro och Flerohopp. Vi har gjort åtgärdsförberedande undersökningar och tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad och fungerar som beställarstöd under utförande av efterbehandlingsåtgärderna. Alsterbro omfattar sanering av byggnaden samt åtgärd av mark och Flerohopp omfattar åtgärd av mark.

Metaller främst arsenik är de styrande föroreningarna på de båda platserna och kommer från att de fungerat som tillsatsmedel vid glastillverkning. Arseniksalt användes som luttringsmedel för att minska mängden blåsor i glaset och bly användes främst i kristallglas vid glastillverkningen. Föroreningar förekommer i utfyllnader i marken utanför hyttbyggnaderna men främst i hyttbyggnaderna. I hyttbyggnaderna förekommer föroreningar i mediumen damm, sot och stoft som främst påvisas i anslutning till ugnar och dess rökkanaler. Exempelvis så är den högsta uppmätta halten av arsenik 48 000 mg/kg, ren arseniksalt som förekommer i en rökkanal till en ugn.

I projekten har hållbarhet varit en viktig aspekt, exempelvis genom revidering av de mätbara åtgärdsmålen och att massor av större fraktion och utan risk återanvänds på plats.