Ny medarbetare

Idag är vi glada att kunna välkomna Karin Skattegård till oss på Wescon. Karin kommer framförallt att arbeta inom affärsområdet förorenade områden, men även med andra arbetsuppgifter. Karin kommer senast från en anställning på Länsstyrelsen i Västmanland där hon arbetat med förorenade områden.

Mer om Karin kommer inom kort. 
Karins kontaktuppgifter hittar du här!

Vi satsar på vår arbetsmiljö och alla medarbetare går nu utbildning i Bättre Arbetsmiljö, BAM. Utbildningen kommer bland annat att ge oss bättre förutsättningar att förebygga skador och ohälsa samt förbättra de riskbedömningar vi gör för olika arbetsmoment i verksamheten. Vid utbildningen diskuterar vi även balansen i livet och vår psykosociala arbetsmiljö.

 

God Jul och Gott Nytt år

Vi lägger snart 2018 bakom oss. Ett lyckat år för Wescon Miljökonsult när vi haft stimulerande och utvecklande uppdrag, flyttat till fantastiska lokaler centralt i Västerås samt blivit 15 anställda. Just nu pågår även en ombyggnad och utökning av våra lokaler för att anpassa dessa till vår fältverksamhet. Lokalerna möjliggör lastning och parkering i anslutning till fältförrådet för att smidigt kunna vara på plats hos våra kunder med rätt utrustning.

Vi önskar våra samarbetspartners och våra kunder ett gott slut på 2018 och ett gott nytt år 2019. Istället för julkort och julklappar skänker vi i år en julgåva till Hand In Hand.

Wescon Miljökonsults kompetenta medarbetare föreläser vid BFAB:s kurser om miljöinventering av byggnader. Nästa kurstillfälle är 5-6 mars 2019, läs mera här!

På kursen får du metoder och verktyg för att kunna genomföra miljöinventeringar i praktiken.

Våra medarbetare genomför naturligtvis även egna inventeringar. Kontaktuppgifter hittar du här!

Wescon Miljökonsult utför nu ytterligare ett uppdrag där vi kombinerar användandet av Mass Flux, Mass Discharge med att identifiera naturlig nedbrytning av förorening i både källområdet och i plymen.

Fördelen med Mass Flux är följande:

  • Metoden ger en tydligare strategi för att identifiera spridning
  • Den visar var i markprofilen spridning sker och om det finns "lager" av förorening i markprofilen.
  • Mass Flux möjliggör att koncentrationer av förorening i förhållande till flöde av grundvatten viktas så att områden med mest föroreningstransport identifieras.

 

En av de stora riskerna med föroreningar av klorerade lösningsmedel är att de kan spridas långväga i grundvattnet och därmed kan orsaka problem långt nedströms, exempelvis för en dricksvattentäkt. Sanering av klorerade lösningsmedel är kostsamt vilket ställer stora krav på beslutsunderlaget. Detaljerad information om föroreningens transportväg och nedbrytningstakt möjliggör en noggrannare riskbedömning och ett bättre beslutsunderlag.

Vill du veta mer om detta - kontakta Petter Wetterholm. Kontaktuppgifter finns här!