Kontor i Stockholm

I höstas öppnade Wescon kontor i Stockholm. På ett kontorshotell som ligger vid globen, Arenavägen 33. I dagsläget bemannas kontoret av Emma Platesjö men vi söker just nu fler medarbetare med möjlig placering i Stockholm.

Emma valde för ett år sedan att flytta tillbaka till sin hemstad Nynäshamn efter 13 år i Västerås. -Jag har saknat närheten till havet och naturen och har nu möjlighet att få mer hjälp av min familj vilket är bra med tre små barn hemma, säger Emma. Hon förklarar att hon verkligen uppskattar att Wescon ger henne möjligheten att jobba kvar på företaget trots flytt till en annan stad. Annars kanske inte flytten hade blivit av eftersom hon trivs så bra på företaget, med kollegorna och arbetsuppgifterna.

Flera olika bitar föll på plats samtidigt som gjorde det möjligt för Wescon att öppna kontor i Stockholm. Emmas flytt till Nynäshamn i kombination med Wescons uppdrag som underkonsult till Environmental Resource Management (ERM) som finns på samma kontorshotell och att en stor del av våra uppdrag är i Stockholm.

Nu ser vi fram emot fler uppdrag och utveckling av Stockholmskontoret.

God jul och Gott nytt år!

Istället för julkort och julklappar så skänker Wescon i år en julgåva till föreningen Toaletter Utan Gränser.

Toaletter byggs för en familjs bruk och familjen bidrar själva med ca 30 % av toalettens kostnad i form av arbetet, pengar och eller material. Toaletten byggs med möjlighet till lokalt kretslopp eller i närheten av grönsaksodlare som tar hand om urin och fekalier på ett säkert sätt och använder det som gödselmedel i odlingen. Idag styrs huvudsakligen medel till Mocambique och Burkina Faso.

Med denna gåva vill vi bidra till uthållig utveckling både socialt, ekonomisk och miljömässigt.

Vi önskar våra samarbetspartners och kunder en God jul och ett Gott nytt år!

Wescon Miljökonsult har under 2020 utfört miljötekniska markundersökningar vid en före detta oljedepå i Örebro vilken idag är planlagd för ett naturrum. Under större delen av 1900-talet bedrevs det inom området hantering av allsköns petroleumprodukter. Marken är idag tillsynes helt återställd från dessa verksamheter och området har även fått klassning som Naturreservat samt Natura 2000-område med avseende på både Fågel- och Habitatdirektivet. Flertalet särpräglade naturliga habitat inom området utgör tillsammans en härlig mosaik där miljöerna nyttjas av såväl häckande fåglar som fåglar på flytt och på hemväg.

Trots den yttre skönhet vilken området besitter döljer sig det dock spår av det förgångna under ytan. Med tanke på områdets ekologiska värde var det av yttersta vikt att habitaten och djurlivet inte påverkades av undersökningen. Wescon lade därför stort fokus vid planering av undersökningen för att välja mest lämpade metoder för ändamålet. Med facit i hand kan vi stolt säga att undersökningen av både marken och grundvattnet genomfördes utan någon åverkan på de värdefulla naturmiljöerna.

Från detta speciella uppdrag tar vi med oss vikten av att noggrant planera arbeten utifrån de specifika förutsättningar varje område har. Det kan exempelvis innebära anpassning av åtgärder baserat på säsong för att minimera risker för djur som lever i ett arbetsområde.

För Wescon är inte nyttan större än den skada den kan orsaka.

Wescon i samarbete med ERM

Wescon har ett samarbetsavtal med det multinationella konsultföretaget Environmental Resource Management (ERM). Vi arbetar tillsammans i olika projekt och uppdrag inom hela Skandinavien. Samarbetsavtalet gör det möjligt för oss att agera snabbt och flexibelt utifrån våra behov och kunders efterfrågan.

Wescon och ERM samarbetar i allt från fältarbeten till rådgivning och ramavtal. Vi har bland annat genomfört en EDD, environmental due diligence, tillsammans för ett företag i Finland. Wescon är även en del av ett ERM-team som hanterar miljörisker över en portfölj med industriområden globalt. ERM är en del av det Wescon-ledda teamet som nyligen blev tilldelade ramavtal med SGU för utredningar av förorenade områden. ERM agerar också senior rådgivare inom geohydrologi gällande åtgärder för ett PFAS-förorenat område som Wescon utreder.

Det första fältuppdraget för ERM genomfördes i augusti. Då styrde kosan mot Bergen, Norge som imponerade med storslagen natur och vackert fjordlandskap. Det var en grundvattenundersökning som genomfördes för ett företag inom gas- och oljeindustrin. Arbetet var ett samarbete mellan ERM, Wescon och svenska DanMag som genomförde installationen av grundvattenrör. Inför uppdragets etablerade Wescon en norsk filial vilket är en förutsättning för omfattande arbeten i Norge. Filialen bemannas av ordinarie svensk personal.

Nu ser vi fram emot kommande uppdrag tillsammans med ERM!