Jakob Engström

Affärsområdeschef för Förorenade områden

Byggmiljö
Förorenade områden

Jakob arbetar främst inom förorenade områden, byggnader, grundvatten och mark samt med rivningsinventering. Han utför riskbedömningar och avfallsklassningar och har utfört flertalet rivningsinventeringar och specialiserat sig inom inventering och åtgärdslösningar för asbesthaltigt material.

qr-jakob-e
Wescon miljökonsult
qr-jakob-e