Jakob Winge

Förorenade områden

Jakob arbetar som handläggare inom förorenade områden. Arbetet innefattar samordning och genomförandet av miljötekniska utredningar av föroreningar i mark och vatten. I uppdragen ingår miljökontroll, masshantering, sammanställning av data i GIS och slutrapportering av efterbehandlingsåtgärder.

Jakob är utbildad inom geovetenskap, GIS och kemi, vilket ger Jakob en förståelse och förmåga att visualisera föroreningssituationen i varje specifikt uppdrag.

QR Jakob Andrén
bild_Jakob-Andrn
QR Jakob Andrén