Jessica Sundman

MKB och tillstånd 

Jessica är juniorkonsult och arbetar främst med projekt inom Miljökonsekvensbeskrivning och Tillstånd. Jessica arbetar med tillstånds- och anmälningsärenden för miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och i synnerhet med nyetablering samt berg relaterade frågor. Hennes fokus ligger inom naturmiljö och frågor gällande biologisk mångfald, skyddade arter och naturskydd. Jessica har erfarenhet av att arbeta med myndigheter, entreprenörer och exploateringsföretag. I hennes arbete ingår till stor utsträckning GIS som möjliggör visualisering av data i syfte att förenkla och tydliggöra beskrivningar i verkligheten.

Jessica har en översiktlig och grundlig utbildning inom ämnesområdet geovetenskap, vilket gett henne en god grund och ett brett helhetsperspektiv. Utöver det har hon studerat vidare inom naturvård och biologisk mångfald.

QR-Jessica-Sundman
bild_Jessica-Sundman
QR-Jessica-Sundman