Jonas Hedlund

Förorenade områden
Byggmiljö 

Jonas arbetar främst med projekteringsuppdrag inom förorenade områden samt rivning. Ett projekteringsuppdrag omfattar oftast framtagande av ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad. Han genomför även miljötekniska utredningar av förorenade områden samt rivnings- och ombyggnadsinventeringar. Jonas utför uppdrag i rollen som Bas-P vid projektering av efterbehandlingsentreprenader och rivningar.

qr-jonas-h
bild_jonas_h
qr-jonas-h