Köping Hydrogen Park – hållbar vätgas

Plats för Köping Hydrogen Park

I Köping är planen att inom ett par år kunna omvandla icke återvinningsbart avfall som bland annat vindturbinblad till vätgas. Vindturbinblad som tas ur bruk håller på att bli ett stort avfallsproblem eftersom de är svåra och otympliga att återvinna. Plagazi-processen som kommer användas är en hållbar och miljövänlig lösning på problemet med lågt koldioxidavtryck.

I Köping är planen att inom ett par år kunna omvandla icke återvinningsbart avfall som bland annat vindturbinblad till vätgas. Vindturbinblad som tas ur bruk håller på att bli ett stort avfallsproblem eftersom de är svåra och otympliga att återvinna. Plagazi-processen som kommer användas är en hållbar och miljövänlig lösning på problemet med lågt koldioxidavtryck.

Wescon har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva anläggning för produktion av vätgas. Arbetet med miljöbedömningsprocessen och att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen har krävt flera olika spetskompetenser inom miljö, buller, risk och säkerhet samt juridik. Wescon har tillsammans med Briab, Brekke & Strand samt Advokatbyrån Fröberg & Lundholm arbetat fram de underlag som ligger till grund för ansökan.

Wescon har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva anläggning för produktion av vätgas. Arbetet med miljöbedömningsprocessen och att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen har krävt flera olika spetskompetenser inom miljö, buller, risk och säkerhet samt juridik. Wescon har tillsammans med Briab, Brekke & Strand samt Advokatbyrån Fröberg & Lundholm arbetat fram de underlag som ligger till grund för ansökan.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Mark- och miljödomstolen under april.

Fler Nyheter

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag