Lär känna Lisa Lundblad

 • Vad jobbar du med just nu?
  Jag skriver rapport för den materialinventering jag genomförde förra veckan. Det var en materialinventering och provtagning för asbest i en byggnad som tidigare använts som oljemagasin, men nu ska göras om för annan användning. 

 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  Jag började min miljö-karriär i liten skala 2015, som bisyssla på ett annat jobb. Sedan 2021 är det mitt yrke på heltid.

 • Hur länge har du jobbat på Wescon?Sedan september 2023.

 • Vilken utbildning har du?
  Jag har examen som miljövetare.

 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Hämtar barn och gör de typiska sakerna man gör när man har lite yngre barn. Har jag tur får jag in ett yogapass 😊

 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?Att alla får vara som de är, olikheter tas tillvara på som styrkor i stället för att försöka konformera personalen till att vara precis likadana. Det är inte så fyrkantigt.

 • Hur stylar du Wesconlila?
  Med varselgult och reflexer.

 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?Åka till Island på geologi-safari.

 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Gör dig av med uppfattningen att naturliga produkter per automatik = bra och syntetiskt framställda produkter = dåligt.
  Kolla hellre efter någon officiell miljömärkning, där har produkterna gåtts igenom noggrant av experter. Lita på att dom kan bedöma detta bättre än de flesta andra.

 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Sötlakrits.

Fler Nyheter

Väx med oss!

Vi söker ett par nya medarbetare för att komplettera vårt team inom förorenade områden. Senior miljökonsult eller uppdragsledare och konsult eller junior konsult. Vi erbjuder ett

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag