Lisa Lundblad

Byggmiljö

Lisa arbetar som handläggare främst med projekt inom Byggmiljö samt inom Förorenade områden. Arbetet innefattar bland annat materialinventeringar, mark- och grundvattenundersökningar samt utredningar av verksamhetsrelaterade föroreningar, por- och inomhusluft.

Lisa är utbildad miljövetare vid Södertörns Högskola. Hon har tidigare arbetat med certifieringar av nya byggnader samt med farligt avfall och har erfarenhet av hanteringen av det. 

qr-amanda-b
Lisa Lundblad_foto_Henrik_Mill_06
QR-Lisa-Lundblad