Markföroreningar vid planläggning och exploatering

Wescon genomför tillsammans med Vesterlins utbildningen ”Markföroreningar vid planläggning och exploatering”.

Kursen börjar med de miljötekniska och juridiska problemställningarna som är viktiga tidigt i ett projekt. Därefter går vi igenom hur planläggning och val av bebyggelsestruktur kan anpassas efter förutsättningarna. Även ekonomiska aspekter och risker med olika ageranden lyfts samt vanliga risker och problem samt hur de kan hanteras.

Nästa kurstillfälle är den 31 maj, läs mer https://vesterlins.se/kurser/markfororeningar-vid-planlaggning-och-exploatering

Fler Nyheter

Lär känna Lisa Lundblad

Vad jobbar du med just nu? Jag skriver rapport för den materialinventering jag genomförde förra veckan. Det var en materialinventering och provtagning för asbest i en

Väx med oss!

Vi söker ett par nya medarbetare för att komplettera vårt team inom förorenade områden. Senior miljökonsult eller uppdragsledare och konsult eller junior konsult. Vi erbjuder ett

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där