Markföroreningar vid planläggning och exploatering

Wescon genomför tillsammans med Vesterlins utbildningen ”Markföroreningar vid planläggning och exploatering”.

Kursen börjar med de miljötekniska och juridiska problemställningarna som är viktiga tidigt i ett projekt. Därefter går vi igenom hur planläggning och val av bebyggelsestruktur kan anpassas efter förutsättningarna. Även ekonomiska aspekter och risker med olika ageranden lyfts samt vanliga risker och problem samt hur de kan hanteras.

Nästa kurstillfälle är den 31 maj, läs mer https://vesterlins.se/kurser/markfororeningar-vid-planlaggning-och-exploatering

Fler Nyheter

Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt. ·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?Drygt 1 år.

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera