Martin Schill

Affärsområdeschef för Byggmiljö

Byggmiljö

Hos Wescon Miljökonsult är Martin chef för affärsområdet Byggmiljö. Han uppdragsleder i projekt primärt kopplade till rivning och sanering av byggnader samt efterbehandling av förorenade områden.

Ett urval av ofta förekommande arbetsuppgifter och roller är miljöinventeringar, projektering inklusive Bas-P, byggledning och rapportering. Andra återkommande arbetsuppgifter är anmälningsärenden, myndighetskontakter och beställarstöd under rivnings-, sanerings- och efterbehandlingsentreprenader.

För att sprida kunskap och hålla sig i framkant inom branschen föreläser Martin via STF/BFAB, två gånger per år i utbildningen Miljöinventering av byggnader.

Med sin bakgrund inom rivnings- och saneringsbranschen har Martin nära 20 års erfarenhet av att både utföra och att leda projekt kopplat till rivning och sanering av byggnader. Hans erfarenheter gagnar honom i hans nuvarande roller och projekt.

qr-martin-s
bild_martin_s
qr-martin-s