Mattias Högblom

Förorenade områden

Mattias kommer i grund och botten från Eskilstuna och har under sitt liv även bott i Uppsala men bor nu i Stockholm. I Uppsala tog Mattias tillfället i akt och studerade till Civilingenjör inom miljö och vattenteknik vid Uppsala universitet. På fritiden tycker Mattias om att träna, spela brädspel och dricka gott vin i goda vänners lag.

Mattias har arbetat i branschen sedan 2016 och på Wescon sedan 2018. På Wescon arbetar Mattias främst som handläggare och biträdande uppdragsledare inom affärsområdet förorenade områden. Arbetet omfattar främst genomförande av miljötekniska markundersökningar för mark och grundvatten, inklusive förberedande och utredande arbetet, planering och organisering, utförande, sammanställning, rapportering och bedömning. Mattias erfarenhet som miljökonsult återfinns främst inom arbetsområdet ”förorenade områden” där han till största del jobbat som handläggare och fälthandläggare.

Förutom sedvanliga markundersökningar arbetar Mattias ofta även med att upprätta statusrapporter, anmälningar om efterbehandlingar samt anmälningar om återvinning av avfall (jord och rivningsrester) i anläggningsändamål.

Mattias har genom sitt arbete fått goda kunskaper inom programvarorna GIS, Diver Office och Aquifer Test. Mattias är även certifierad miljöprovtagare enligt NT ENVIR 008 för jord och grundvatten. Certifikatnummer: 8586

qr-mattias-h
bild_mattias_h
qr-mattias-h