Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Inom affärsområdet Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd har vi bred erfarenhet av:

  • Tillståndsprövningar enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet och Seveso-anläggningar
  • Tillståndsprövningar för vattenverksamhet
  • Natura 2000-prövningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Miljöbedömningar av detaljplaner
  • Statusrapporter enligt Industriutsläppsförordningen (IUF/IED)
  • Myndighetskontakter
  • Miljöstöd till myndigheter och verksamheter 

 

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag