Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Inom affärsområdet Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd har vi bred erfarenhet av:

  • Tillståndsprövningar enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet och Seveso-anläggningar
  • Tillståndsprövningar för vattenverksamhet
  • Natura 2000-prövningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Miljöbedömningar av detaljplaner
  • Statusrapporter enligt Industriutsläppsförordningen (IUF/IED)
  • Myndighetskontakter
  • Miljöstöd till myndigheter och verksamheter 

 

Fler Nyheter

Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte