Miljöinventering – undvik negativa hälsoeffekter och andra kostnader

Martin Schill, Wescons affärsområdeschef för byggmiljö, berättar i en artikel på Förvaltarforum om miljöinventering av byggnader och ger konkreta råd om hur din organisation ska kunna undvika negativa hälsoeffekter och onödiga kostnader. 

BFAB har anlitat Martin som föreläsare inom just miljöinventering av byggnader och förorenade områden. BFAB är en del av Fasticon, som är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn, och BFAB är inriktad på bygg- och fastighetssektorn.

Ta del av Martins tips och råd genom att läsa artikeln på forvaltarforum.se eller kontakta honom direkt.

Bilden är från miljöinventering vid Mälarenergi/KVV i Västerås.

Fler Nyheter

Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt. ·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?Drygt 1 år.

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera