MKB för detaljplan, nödvändigt eller inte?

Vi jublade när vi slapp göra MKB för en detaljplan. Det låter kanske konstigt när vårt uppdrag var att göra just en MKB och plötsligt så hade vi inget uppdrag längre.

Bakgrunden är att en kommun arbetar med att planlägga ett industriområde intill ett befintligt industriområde men på jungfrulig mark. Ett avgränsningssamråd har genomförts för något år sedan med Länsstyrelsen. Då bedömdes detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan vilket kräver att en MKB upprättas. Det var två miljöaspekter som bedömdes vara betydande och några andra aspekter behövde belysas. Kommunen har låtit utföra expertutredningar och arbetat med miljöanpassningar av planen utifrån de betydande miljöaspekterna. 

Nyligen i samband med att MKB-dokumentet skulle upprättas så konstaterade vi på Wescon att förutsättningarna för att planen skulle medföra betydande miljöpåverkan hade förändrats. Ändringarna var i sådan omfattning att ett nytt avgränsningssamråd med Länsstyrelsen kunde genomföras. Resultatet blev att planen inte längre bedömdes medföra betydande miljöpåverkan och att planprocessen kan återgå till ett enklare förfarande.

Vi har nått miljönytta genom mindre miljöpåverkan från den nya detaljplanen och kommunen får en enklare planprocess, en riktig win-win för en plan.

Fler Nyheter

Lär känna Lisa Lundblad

Vad jobbar du med just nu? Jag skriver rapport för den materialinventering jag genomförde förra veckan. Det var en materialinventering och provtagning för asbest i en

Väx med oss!

Vi söker ett par nya medarbetare för att komplettera vårt team inom förorenade områden. Senior miljökonsult eller uppdragsledare och konsult eller junior konsult. Vi erbjuder ett

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag