Vi har öppet hela sommaren

Sommaren är här och vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en fortsatt riktigt skön sommar.

Vi kommer vara lediga och fylla på med energi inför en höst med roliga och intressanta uppdrag. Vi har öppet hela sommaren men med färre personer i tjänst. Vill du ta kontakt med oss veckorna 29-31 så använd i första hand mejl och adressen info@wescon.se.

Lär känna Lisa Lundblad

 • Vad jobbar du med just nu?
  Jag skriver rapport för den materialinventering jag genomförde förra veckan. Det var en materialinventering och provtagning för asbest i en byggnad som tidigare använts som oljemagasin, men nu ska göras om för annan användning. 

 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  Jag började min miljö-karriär i liten skala 2015, som bisyssla på ett annat jobb. Sedan 2021 är det mitt yrke på heltid.

 • Hur länge har du jobbat på Wescon?Sedan september 2023.

 • Vilken utbildning har du?
  Jag har examen som miljövetare.

 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Hämtar barn och gör de typiska sakerna man gör när man har lite yngre barn. Har jag tur får jag in ett yogapass 😊

 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?Att alla får vara som de är, olikheter tas tillvara på som styrkor i stället för att försöka konformera personalen till att vara precis likadana. Det är inte så fyrkantigt.

 • Hur stylar du Wesconlila?
  Med varselgult och reflexer.

 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?Åka till Island på geologi-safari.

 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Gör dig av med uppfattningen att naturliga produkter per automatik = bra och syntetiskt framställda produkter = dåligt.
  Kolla hellre efter någon officiell miljömärkning, där har produkterna gåtts igenom noggrant av experter. Lita på att dom kan bedöma detta bättre än de flesta andra.

 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Sötlakrits.

Väx med oss!

Vi söker ett par nya medarbetare för att komplettera vårt team inom förorenade områden. Senior miljökonsult eller uppdragsledare och konsult eller junior konsult.

Vi erbjuder ett engagerat och kompetent team där hållbarhet och utveckling är centralt.

Placeringsort kan vara Falun, Stockholm eller Västerås.

Läs mer om tjänsterna.

MKB för detaljplan, nödvändigt eller inte?

Vi jublade när vi slapp göra MKB för en detaljplan. Det låter kanske konstigt när vårt uppdrag var att göra just en MKB och plötsligt så hade vi inget uppdrag längre.

Bakgrunden är att en kommun arbetar med att planlägga ett industriområde intill ett befintligt industriområde men på jungfrulig mark. Ett avgränsningssamråd har genomförts för något år sedan med Länsstyrelsen. Då bedömdes detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan vilket kräver att en MKB upprättas. Det var två miljöaspekter som bedömdes vara betydande och några andra aspekter behövde belysas. Kommunen har låtit utföra expertutredningar och arbetat med miljöanpassningar av planen utifrån de betydande miljöaspekterna. 

Nyligen i samband med att MKB-dokumentet skulle upprättas så konstaterade vi på Wescon att förutsättningarna för att planen skulle medföra betydande miljöpåverkan hade förändrats. Ändringarna var i sådan omfattning att ett nytt avgränsningssamråd med Länsstyrelsen kunde genomföras. Resultatet blev att planen inte längre bedömdes medföra betydande miljöpåverkan och att planprocessen kan återgå till ett enklare förfarande.

Vi har nått miljönytta genom mindre miljöpåverkan från den nya detaljplanen och kommunen får en enklare planprocess, en riktig win-win för en plan.

Lär känna Ellen Lundström

 • Vad jobbar du med just nu?
  I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB.

 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  Jättespännande och roliga 1,5 år

 • Hur länge har du jobbat på Wescon?
  Jag har varit i branschen lika länge som jag har jobbat på Wescon.

 • Vilken utbildning har du?
  Kandidatexamen i miljövetenskap från Linköpings Universitet.

 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Lagar mat och tittar på någon bra serie.

 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
  Kollegorna och alla roliga uppdrag vi har.

 • Hur stylar du Wesconlila?
  Tillsammans med varsel såklart.

 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?
  Åka på en rolig resa, kanske en skidresa eller en solig solsemester. Eller varför inte båda…

 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Odla eget.

 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Lakrits.

Förberedande arbete för sanering vid Hjortsberga f.d. sågverk

Byggnader vid Hjortsberga f.d. sågverk med Sjöatorpasjön i bakgrunden (Wescon)

Vid Hjortsberga f.d. sågverk behandlades virke med bekämpningsmedel som gav upphov till förorening av dioxin och pentaklorfenol. Området har tidigare delvis åtgärdats genom schakt, främst med avseende på dioxin. Klorfenoler finns i djupare ned i jord och i grundvatten. Föroreningarna behöver åtgärdas för att minska den pågående spridningen till den intilliggande Sjöatorpasjön.

Wescon har sedan 2020 arbetat med projektet på uppdrag av SGU. Vi har utfört åtgärdsförberedande undersökningar bl a med Bio-traps för att kartläggning av möjlighet till reduktiv deklorering, pilotförsök för biotisk reduktiv deklorering, reviderat åtgärdsutredning och riskvärdering utifrån tillkommande resultat samt projekterat för åtgärd av både förorenade byggnader och förorenad mark.

Åtgärden blir en kombination av schakt i den del av källtermen med högst halter och soil-mix med reduktiv deklorering. Allt är nu förberett för åtgärd.

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!