Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre! 

 • Vad jobbar du med just nu?
  En stor miljöteknisk undersökning där vi utfört provtagning i porluft, grundvatten och mark med hjälp av bl a MIP-sondering och rotosonic. Siten har en komplex föroreningssituation med bl a klorerade lösningsmedel, PCB, kvicksilver och oljor.

 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  1,5 år

 • Hur länge har du jobbat på Wescon?
  1,5 år plus praktik och examensarbete.

 • Vilken utbildning har du?
  YH-utbildning miljö och förorenade områden.

 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Ett kort träningspass hemma och sen mys och lek med barnen.

 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
  Variationen i arbetsuppgifter och alla härliga kollegor.

 • Hur stylar du Wesconlila?
  Oftast med gula varselbyxor.

 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?
  Bygga klart vår övervåning.

 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Handla secondhand i största möjliga mån, välj närproducerat och fram för allt handla bara det du verkligen behöver.
 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Finns ju så mycket gott, men allt som är surt och mjukt, och choklad såklart.

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten.

På uppdrag av SGU har vi genomfört en fördjupad hälsoriskbedömning för del av en f.d. skogsplantskola som gett upphov till DDT-förorening i jord. DDT är en vanlig förorening i det här formatet då det har använts i bekämpningsmedel. Tidigare undersökningar och utredningar gjorde att vi kunde avgränsa riskbedömningen till hälsorisker kopplade till exponering från förorening i ytlig jord. Den största exponeringsvägen är intag av rotsaker. Inledningsvis genomförde Wescon ISM-provtagning för att noggrant kartera medelhalten av DDT. Därefter har POM-analyser och odlingsförsök med potatis utförts för att ta reda på fördelningen av föroreningar i jord och porvatten samt det faktiska upptaget i biota (potatis).

Genom POM-analys har det platsspecifika Koc-värdet erhållits (fördelningskoefficienten mellan vatten och organiskt kol). Med platsspecifika data har den teoretiska halten DDT i rotsaker beräknats. Den halten har sedan jämförts mot den faktiska halten DDT i potatis som odlats på platsen. Resultaten visar på stora skillnader i halter i rotsaker/potatis mellan Naturvårdsverkets generella antaganden, beräkningar utifrån POM-analys och faktiskt halt i odlad potatis, se Figur 1.

Figur 1. Jämförelse av halten DDT (totaltvikt) i rotsaker/potatis mellan Naturvårdsverkets generella antaganden, beräkningar utifrån POM-analys och faktiskt halt i odlad potatis.

För att bedöma hälsorisken har doser beräknats för olika exponeringsscenarier och jämförts med TDI (tolerabelt dagligt intag). I detta fall gav riskbedömningen ett gediget beslutsunderlag, där vår slutsats är att intag av egenodlade växter tillsammans med annan exponering innebär en säker nivå.

Vi är så tacksamma att ha möjligheten att driva projekt där metodutveckling ihop med bred erfarenhet kan leda till väl grundade riskbedömningar. Hela företaget har med stor spänning följt våra potatisar under hela processen från odling, provtagning och analys till riskbedömning.

Vid Renare Marks vårmöte fick vi chansen dela med oss av detta projekt till andra aktörer i branschen då vår uppdragsledare Jonas Hedlund presenterade de intressanta resultaten.

Jonas presenterade projektet vid Renare Marks vårmöte 2024.
Det fanns även möjlighet att ställa frågor direkt till Jonas efter presentationen.

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre! 

 • Vad jobbar du med just nu?

Just nu jobbar jag med att undersöka en gammal deponi från 50-talet. Deponin är en av Sveriges största med avseende på föroreningen PCB, där det uppskattas finnas 10-17 ton PCB i avfallet. Flera omgångar provtagning av mark, grundvatten, ytvatten och sediment utförs där arbetet planeras mynna ut i åtgärd.

 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?

4 år

 • Hur länge har du jobbat på Wescon?

4 år

 • Vilken utbildning har du?

Civilingenjörsexamen i Naturresursteknik med inriktning på Miljö och vatten från Luleå Tekniska Universitet (LTU).

 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?

Hänger i klätterhallen eller framför TV med en grym serie.

 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?

Friheten i arbetet och mina underbara kollegor, som alltid har ens rygg om något kniper sig.

 • Hur stylar du Wesconlila?

På väggen i klätterhallen.

 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?

Ut och se mer av världen. Har alltid velat åka till Afrika!

 • Vad är ditt bästa miljötips?

Minska köttkonsumtionen

 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?

CHOKLAD, CHOKLAD OCH CHOKLAD! The more the better!

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!

Ordförandeskap i Renare Mark Region Mälardalen

Från vänster på bilden Karin Skattegård (Wescon), Worda Boonraksasat (WSP) och Matilda Norberg (ALS) ingår i styrelsen för 2024, Julia Inkapööl (WSP) och Alexandra Bercoff (Heidelberg Materials) avgick vid årsmötet efter 4 års engagemang.

I veckan hade Nätverket Renare Mark Region Mälardalen sitt årsmöte och seminarium med temat Från industrikvarter till urban stadsdel från ett efterbehandlingsperspektiv. I och med valet av ny styrelse kan vi stolt presentera att vår medarbetare Karin Skattegård valts in till ordförande för verksamhetsåret 2024. Utöver Karin består den nya styrelsen av Worda Boonraksasat (WSP), Matilda Norberg (ALS), Martin Palmqvist (Ramboll), Tove Skärblom (Setterwalls Advokatbyrå), Therese Hartnor (NCC), Alejandra Silva (Hifab) och Maria Winge (Länsstyrelsen Dalarna).

Vi på Wescon vill önska grattis till alla invalda styrelsemedlemmar, tacka för ett bra seminarium och hoppas på ett toppen år framöver!

Helena Fürst (WSP) höll i seminariet och berättade om arbetet med efterbehandling för Nobelberget från industrikvarter till urban stadsdel som avslutades med platsbesök.

Har du förslag på tema för kommande aktiviteter i Region Mälardalen, ta kontakt med i styrelsen.

En perfekt matchning i förorenade sediment

Det började med behov av en utbildning om förorenade sediment och slutade med att Wescon nu förstärker vårt team.

Johan Norrlin kommer arbeta med förorenade områden och i synnerhet med förorenade sediment. Han är utbildad kvartärgeolog och har arbetat på SGU där han bl a var med och utvecklade fältundersökning för MIFO fas 2, arbetade med maringeologi och med fältundersökningar av förorenade fibersediment och utförde fältundersökningar inom RUFS (Regeringsuppdrag förorenade sediment).

Förutom förorenade sediment har Johan också erfarenhet av förorenade områden inom gruv- och mineralområdet då han t ex har arbetat med efterbehandlingsåtgärder vid Sala Silvergruva.

Utmaningen som Johan ser med förorenade sediment är att med hjälp av befintlig information och vid behov kompletterande ekolodsmätningar bygga den konceptuella modellen. Detta för att kunna utesluta delar av botten som inte är förorenad och styra provtagningen till delar där förutsättningar för förorenade sediment finns. Det är avgörande för att få kvalitet i planering av provtagning.

Som nybliven pensionär kände Johan att han hade mer att ge och lockades av att få arbeta mer hands on och från ax till limpa med förorenade områden hos Wescon.

Det blev en perfekt matchning och vi välkomnar Johan ”Norris” Norrlin till team Wescon.

Från papper till framtid: Digitala fältanteckningar för effektivitet och hållbarhet!

Fältanteckningar är otroligt viktiga och utgör en stor grund i många av våra projekt. Anteckningar har skett på papper så länge våra medarbetare kan minnas. Papper i all ära, men vad skulle du säga om du slapp försöka anteckna på ett blött papper en regnig fältdag, aldrig mer riskera att tappa bort det där otroligt viktiga pappret eller lägga en minut till på att renskriva anteckningarna på datorn?

Wescon har under en tid arbetat fram en lösning för att slippa allt det där och kan därför stolt presentera FÄLTIS! Fältis är en app för digitala fältanteckningar.

Digitala anteckningar representerar utan tvekan framtidens sätt att dokumentera och organisera informationen vi inhämtar i fält. Teknologin har tagit världen med storm och utvecklingen sker i rekordfart, så Wescon har hoppat på tåget och sett möjligheten att genom teknologin omforma våra arbetssätt, där digitala anteckningar har blivit en central del av denna utveckling.

Appikonen för Fältis

Fältis möjliggör för våra medarbetare att dokumentera observationer i fält genom både text och bild i samma verktyg. Denna samlade information bidrar till tydligare anteckningar som dessutom effektiviserar arbetet då minimalt efterarbete krävs i jämförelse med handskrivna fältanteckningar.

”Att knappa in det på en Ipad tar några extra minuter i fält, men sparar så mycket tid i efterarbetet”, berättar Sten Hultenberg som använder sig av Fältis.

Målet är även att få till molnbaserad säkerhetskopiering av anteckningarna, för att eliminera risken att förlora viktiga anteckningar samt ge större trygghet och säkerhet i uppdragen.

Utvecklingen av Fältis fortsätter och vi skräddarsyr appen helt utifrån våra egna behov. Visionen är att digitalisera hela processen från fältanteckningar till rapportering. Fältis passar även väl in i att minska användningen av pappersbaserade resurser och främja hållbara arbetsmetoder. Från papper till FÄLTIS!

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!