Vi hälsar två nya medarbetare välkomna!

Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Ellen Lundström (till vänster) är utbildad miljövetare vid Linköpings universitet och kommer förstärka affärsområdet MKB & Tillstånd. Hon vikarierar för Jessica Vesterberg som är föräldraledig och kommer mestadels att jobba i uppdraget för Trafikverket.

Sandra Lundström (till höger) har tidigare gjort sin praktik samt sitt examensarbete hos oss och kommer fortsatt berika affärsområdet Förorenade områden. Hon kommer främst att arbeta med miljötekniska undersökningar och miljökontroll.

Varmt välkomna till Wescon!

Lär känna Sandra Karlsson

• Vad jobbar du med just nu?
Många projekt i luften men tillståndsärenden för ett par spännande etableringar står just nu i fokus

• Hur länge har du varit aktiv i branschen?
I ca 1,5 år

• Hur länge har du jobbat på Wescon?
Jag har jobbat på Wescon sedan januari 2021

• Vilken utbildning har du?
Jag har en kandidatexamen i miljövetenskap

• Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
Helst dansar jag eller ägnar mig åt någon annan typ av träning

• Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
Det bästa är utan tvekan alla underbara kollegor, men också att jag lär mig nya saker hela tiden. Det blir aldrig tråkigt!

• Hur stylar du Wesconlila?
När det är dags för löpträning

• Vad skulle du göra om du vann en miljon?
Då skulle jag betala av mina lån, kul va?

• Vad är ditt bästa miljötips?
Var kreativ med det du har i kylen, minska matsvinnet!

• Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
Svårt! Saltlakrits slår dock aldrig fel

 

Längs färders spår mot framtids industri

Wescon arbetar på uppdrag av Northvolt med den nya batterifabriken som ska anläggas inom Stora Ensos gamla industriområde i Kvarnsveden, Borlänge. Wescon är med när ett ”brownfield-område” ställs om för att uppfylla kraven för framtida industriell verksamhet.

Vi har arbetat med att kartlägga föroreningssituationen i mark och grundvatten inom ett område som använts för industriell verksamhet i 130 år. Resultatet från undersökningarna sammanställs i en statusrapport enligt Industriutsläppsförordningen. Denna statusrapport ingick som ett underlag till den tillståndsansökan som har lämnats in till mark- och miljödomstolen i början av sommaren.

– Det är extra roligt att få göra en statusrapport inom ett område med så lång industrihistoria och där vi får knyta samman historisk industri med framtidens industri, säger Mattias Högblom som arbetat i uppdraget.

Inom det drygt 50 hektar stora industriområdet har totalt 79 provpunkter i mark och 18 grundvattenrör undersökts. Vi har varit i fält i cirka 4 veckor för att göra de kompletterande undersökningarna som krävts.

Nu ser vi fram emot ett fortsatt samarbete med Northvolt för att bidra till ett klimatsmart samhälle och en hållbar framtid.

Sommartider

Sommaren är här och vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en fortsatt riktigt skön sommar.

Vid sommaravslutningen var nästan hela teamet samlat. Vi hade en väldigt rolig kväll då vi paddlade på BIGSUP längs Svartån genom Västerås och avslutade med middag.

Vill du ta kontakt med oss under vecka 29 eller 30 så använd i första hand mejl och adressen info@wescon.se.

Samråd inför miljöansökan om vätgasproduktion

I ett samarbete mellan Köpings kommun/Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) och Plagazi AB planeras en anläggning för produktion av vätgas i Köping.

Genom den så kallade Plagazi-processen kommer vätgas att produceras genom förgasning av avfall. Ett övergripande mål för hela satsningen är att skapa ett end-to-end koncept för hållbar produktion av vätgas. Drivkraften bakom är att frångå konventionell förbränning till en process för tillverkning av vätgas. Vätgasen kan sedan nyttjas i olika industritillämpningar och som fordonsbränsle. Spillvärmen från processen kommer även att kunna nyttjas i fjärrvärmenätet.

Wescon har fått förtroendet att upprätta samrådsunderlag och genomföra avgränsningssamråd inför den kommande tillståndsansökan enligt Miljöbalken. Den 23 juni hölls ett samrådsmöte tillsammans med representanter från miljökontoret i Köpings kommun, Länsstyrelsen Västmanland och Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Samråd för allmänheten kommer att hållas genom öppet hus den 31 augusti 2022. Det upprättade samrådsunderlaget finns att ta del av här.

Samrådsperioden kommer fortsatt pågå under sommaren och avslutas i mitten av september.

Rivning för framtiden

Rivningen av delar av block 4 (avsvavlingsanläggningen) på Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås har pågått en tid men det är först nu man ser att det verkligen händer.

Entreprenören använder sig bland annat av en 50-tons höjdrivare, som med sin sax på 7,5 ton klipper stålbalkar på 35 meters höjd. I bild till vänster ser vi Mälarenergis projektledare Ellinor Engvall framför saxen. Via personkorgen på 60 meters höjd, till höger i bild, utförs förberedande arbeten inför lossgörning och senare nedlyft av rökgaskanaler.

Wescon har varit med i förprojekteringen och genomfört byggnadsundersökningar. Vi har också bidragit till delar av förfrågningsunderlaget och arbetsmiljöplanen, berättar Martin Schill, uppdragsledare. Under den pågående entreprenaden som väntas pågå till årsskiftet så agerar Wescon beställarstöd och utför miljökontroll.