Kompetensutveckling för bättre tillsyn

Länsstyrelserna i Mälarlänen (Stockholm, Örebro, Gotland, Dalarna, Västmanland och Södermanland) arbetar kontinuerligt med utbildningsinsatser för handläggare och miljöinspektörer som bedriver tillsyn av förorenade områden.

Årets tema för utbildning var momenten provtagning och riskbedömning i efterbehandlingsprocessen. I den två dagar långa utbildningen deltog omkring 250 personer som arbetar med tillsyn inom förorenade områden.

Petter Wetterholm från Wescon tackade självklart ja när han blev tillfrågad att medverka i utbildningen.

– Vi bidrar gärna med vår expertis för kompetensutveckling inom branschen som i det här fallet bidrar till ännu bättre tillsyn. I slutändan leder det till åtgärder av förorenade områden, så att det inte längre utgör hot mot människor eller miljö, säger Petter.

Fokus under första dagen var provtagning. Petter berättade om olika provtagningsmetoder och vad som är viktigt att tänka på vid provtagning för att resultatet ska visa de faktiska förhållandena på platsen. Han förmedlade också vikten av att förbereda en undersökning genom att ta fram ett provtagningsprogram med en konceptuell modell, baserat på den kunskap som finns om platsen.

Termisk behandling av lösningsmedel

Förorening av klorerade lösningsmedel från småindustri med armaturtillverkning åtgärdas i Köping.

Åtgärden består av en kombination av ytlig schakt och termisk behandling djupare i marken. Nu pågår den termiska behandlingen av klorerade lösningsmedel (främst TCE) i de djupare lerlagren. Termisk behandling innebär att marken där aktuella föroreningar finns värms upp till aktuella ämnens kokpunkt. Föroreningarna kan då extraheras till ytan där de omhändertas i en reningsanläggning. På fotot syns brunnar som installerats i marken för tillförsel av värme, temperaturmätningar samt extraktion av föroreningar.

Sedan 2017 har Wescon arbetat med utredningar inom fastigheten Grönsiskan 35 i Köping. Wescon har inför saneringen utfört undersökningar för avgränsning av föroreningen genom bland annat sonic och MiHPT provtagning. Underlaget har använts för projektering av den pågående totalentreprenaden.

Då fastigheten ska exploateras med bostäder utförs efterbehandlingsarbetena med bidragsmedel från Naturvårdsverket för bostadsbyggande.

Livsviktig kunskap

Under våren har våra medarbetare utbildats i första hjälpen och brandutbildning för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.

Vi har drillats av Första hjälpencentrum i hjärt- och lungräddning och första hjälpen för att fräscha upp de livsviktiga kunskaperna. Idag har även hela företaget genomgått en brandutbildning genom Fire and Risk Engineering. Vi ökar kunskaperna ytterligare om hur vi genom systematiskt brandskyddsarbete kan förebygga brand och hur vi ska agera om en brand uppstår.

Säkerhet och arbetsmiljö är en naturlig del i Wescons verksamhet och är något som pågår kontinuerligt. Det är ett arbete som Wescon värderar högt och som kan rädda liv om olyckan är framme.

Ny medarbetare!

Vi kan med glädje välkomna vår nya medarbetare Jessica Sundman. Hon är utbildad geovetare vid Uppsala universitet och har läst biologi som biämne. På fritiden ägnar hon sig åt klättring och gillar att njuta av friluftsliv ute i naturen.

– Jag har blivit mottagen med stor öppenhet och jag gillar att det är högt i tak bland kollegorna. Inga frågor är för dumma och jag får lära mig mycket genom att göra och vara med i projekten, säger Jessica.

Jessica förstärker affärsområdet MKB & Tillstånd och kommer vikariera för Jessica Vesterberg under hennes föräldraledighet.

Varmt välkommen till teamet Jessica!

W-dagen på Uppsala universitet

Den 31 mars deltog Wescon på Miljö- och vattenteknikingenjörernas arbetsmarknadsmässa, W-dagen, på Uppsala universitet. Ett mycket välordnat event där tre av våra medarbetare fick chans att möta många engagerade studenter som var intresserade av vilka vi på Wescon är och vad vi sysslar med. Mattias Högblom som själv studerat ingenjörsprogrammet under sin studietid medverkade och likaså vårt nyaste tillskott Jessica Sundman som kunde bidra med perspektivet som ny i branschen och på Wescon. Petter Wetterholm var också med och höll under dagen en inspirationsföreläsning för studenterna utifrån deras önskemål.

Under dagen fick studenterna som besökte oss även möjlighet att titta närmare på delar av vår fältutrustning, gå tipspromenad och ställa massor av frågor. Såklart utrustades alla besökare med en utmärkt miljöklassad tygkasse fylld med diverse godsaker. En lyckad arbetsmarknadsdag helt enkelt!

Sandra gör praktik och exjobb

Under våren har vi glädjen att ha Sandra Lundström hos oss på praktik. Hon går YH-utbildningen, Miljö och förorenade områden, vid VBU (Västerbergslagens Utbildningsförbund)

Tyngdpunkten nu under praktiken är att delta vid olika typer av provtagningar i fält.
-Det har varit väldigt intressant att få komma ut i verkligheten och få en försmak, dessutom med härliga kollegor, säger Sandra.

Det roliga fortsätter då Sandra även gör sitt examensarbete hos Wescon. Siten är en gammal kemtvätt med förorening av klorerade lösningsmedel. Studien innebär en jämförelse av resultat och data från MIP-sondering med de från undersökning med rotosonic och se om det ger det någon skillnad i åtgärdsförslag. Examensarbetet beräknas bli klart i juni och vi är spända på resultatet.